Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskaber i Paradiset

Kirkens Korshær

Om donationen

Værestedet Paradiset er en varmestue i Lyngby, som drives af Kirkens Korshær. Der kommer ca. 60 brugere, som kæmper med misbrug, psykiske sygdomme, sociale problemer eller ensomhed. Værestedet er åbent for alle, og brugerne kommer for at spise morgenmad, passe en fælles have, være i kreativt værksted og lave andre aktiviteter i fællesskab. Stedet er afhængigt af frivillige, og derfor går donationen til at ansætte en aktivitets- og frivilligkoordinator i et år, som skal stå for at rekruttere og oplære flere frivillige.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
408.800 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Betydningen af at have en medarbejder tilknyttet, der ud over de almindelige driftsopgaver (aktiviteter, relationer mm) har som primær opgave at understøtte frivilligheden og de frivilligt baserede aktiviteter på værestedet er blevet helt tydelig i dette projekt, og det er besluttet et en fastansat medarbejder fremover skal have ansvar for den vigtige funktion af rekruttere, fastholde frivillige i Paradiset og samtidig understøtte, udbygge og videreudvikle de frivilligt baserede aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er i projektperioden opbygget et team på 21 frivillige, åbningstiden har i perioder været udvidet såvel på hverdagsaftener (onsdags-aftenerne, torsdag eftermiddage og lørdage i perioden jan - juli 2022), og minimum 45 brugere har taget aktivt del i de forskellige aktiviteter, som er igangsat. Der er i gennemsnit to frivillige i Paradiset alle hverdage, nogle dage (særligt tirsdag) har dog flere frivillige end andre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi rekrutterede vores frivillige primært via frivilligjob.dk og kunne med fordel have anvendt flere kanaler, herunder sociale medier og lokalpressen. Vi kunne også have 'underopdelt' de forskellige typer af opgaver, som de frivillige ville få og været med tydelige omkring roller og opgaver i rekrutteringsprocessen i stedet for at gå så generelt ud som vi gjorde. Vi afholdt en del frivilligmøder både med socialt og fagligt indhold og vil styrke den faglige del (om fx konflikthåndtering) fremover.