Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskaber i Syddanmark

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Ungdommens Røde Kors (URK) arbejder for at give børn og unge, der har det svært, følelsen af at være en vigtig del af et fællesskab. Året rundt holder URK weekendlejre og klubber for børn og unge, der har brug for at komme lidt væk hjemmefra, har brug for venner, eller hvis forældre ikke kan være sammen med dem i weekenderne. De enkelte klubber og lejre vælger selv aktiviteterne, men de skal alle bygge på grundprincipperne ung-til-ung, frivillighed og lokal forankring, og de skal være sjove, oplevelsesrige, fællesskabsskabende og tilpasset målgruppen og det lokale behov. Denne donation går til at afholde fem weekendlejre, understøtte og opstarte cirka 10 klubber i Syddanmark samt uddanne en stor gruppe frivillige i iværksætteri og ideudvikling, så de får redskaber til at engagere børn og unge.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
520.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever, at lejreledere gerne vil holde lejr igen og igen – og vi ser allerede nu et billede af, at der er lejre, som kommer til at blive afholdt år efter år. Der er skabt et fællesskab blandt weekendlejreledere – et fællesskab, som er blevet koblet stærkere til vores ferielejrfrivillige, som gør konceptet stærkere og mere bæredygtigt. Forankringen af klubberne er derimod udfordret grundet coronapandemien. Det er svært at fastholde de frivillige i perioder, hvor de ikke kan holde åbent.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været planlagt fem weekendlejre. Alle lejrledere er klædt godt på gennem direkte understøttelse fra sekretariatet. Frivillige er desuden trænet gennem webinarer og online moduler. Grundet corona er kun to af lejrene blevet afviklet. I alt har 50 børn og 32 frivillige været afsted. De tre af lejrene blevet aflyst og forsøgt genplanlagt, men det lod sig ikke gøre grundet corona. På klubområdet er vi i mål, og over 10 klubber fordelt i regionen er understøttet og flere af dem er nyopstartet

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Klubber og weekendlejre udgør rammen for stærke fællesskaber, hvor børn og unge mødes med positive forventninger, får sjove oplevelser og etablerer nye venskaber. Det er derfor gode aktiviteter til at nå vores mål. De frivillige har været omstillingsparate, og er i perioder gået online med klubberne grundet nedlukning. Hvis noget skulle være gjort anderledes, kunne vi have suppleret vores klubber med flere events i områder, hvor vi ikke har klubber.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start