Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskaber og familielejr

Børnenes Lystfisker Akademi

Om donationen

BLFA er en forening hvis formål er med særligt fokus på at støtte socialt udsatte børn, unge og familier at tilbyde fritidsaktiviteter i form af lystfiskeri og friluftsliv. Visionen er, at det på sigt kan bidrage til at skabe grobund for socialt netværk og vidensdeling. Organisationen modtager støtte til afvikling af en familielejr i sommeren 2021. Konkret set afvikles lejren med et hold frivillige og gennem forskellige planlagte aktiviteter og socialt samvær, fokuseres der på lejren på positive, sociale fællesskaber for og med familierne. Det klare sigte med, at det er en familielejr og ikke en lejr kun for forældre eller kun for børn og unge er vigtigheden af, at familierne oplever det samme og sammen. Familierne får mulighed for at holde ferie sammen, som mange af dem ikke ellers har mulighed for. De kommer væk fra dagligdagens pligter, konflikter og rutiner. De skal være 5 dage i et feriecenter, hvor der bliver planlagt aktiviteter for dem, som de kan deltage i, uden selv at skulle mobiliserer overskud og energi til dette. Projektet har fokus på udviklingen af sociale og relationelle kompetencer, og muligheden for at styrke netværket i og omkring familien, også i det nære miljø.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Børnenes Lystfisker Akademi
Støttet beløb
190.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået via spørgeundersøgelsen samt frivillige, er det vores klare vurdering, at vores aktiviteter har været veltilpasset og aldersvarende til vores målgruppes behov og abstraktionsevne. Det har været godt for deltagerne at alle vores aktiviteter er foregået i mindre grupper - hvor der har været faste nøglepersoner, som målgruppen fik en fælles trykhed samme med.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet om at danne en tryg ramme, så familierne ville indgå i det sociale fællesskab er i høj grad opfyldt. Ud fra kendskab til deres udgangspunkt for socialt samvær med “fremmede” mennesker, er projektet lykkes. Derudover deltog 11 familier mere end oprindelig planlagt. Af forskellige årsager (bl.a. Covid-19) lykkedes vi desværre ikke med opfølgning i det ønskede omfang. Et ex på at familierne dog stadig deltager i fællesskaber er, at de aktivt melder sig til tilbud, fx via Mødrehjælpen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at give det bedste udgangspunkt kunne der have været et socialt arrangement forud for lejren for familier, medarbejdere og frivillige. At have mødt hinanden i en lokal og tryg ramme inden lejren kunne gøre, at de sociale relationer deltagerne imellem kunne spire tidligere og mere på selve lejren. Alternativt kunne det overvejes, om der skulle være medarbejdere på lejren, som repræsenterede det trygge for familierne, og som kunne bistå brobygningen både under og efter lejren på en anden måde.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle