Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskaber og familielejr

Børnenes Lystfiskerakademi

Om donationen

Med donationen kan kommunen afholde en ferielejr for 19 sårbare familier, som ellers ikke vil have mulighed for at komme på ferie. Lejren afvikles af et hold af frivillige, og der er masser af aktiviteter og socialt samvær og mulighed for at lære andre familier at kende. Bl.a. arrangeres fisketure med mulighed for at tilberede og spise egen fangst, og der er brætspil, boldspil og bålhygge. Ferielejeren skal give familierne en god oplevelse og et pusterum fra hverdagen og medvirke til at skabe glæde og gode minder.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Børnenes Lystfiskerakademi
Støttet beløb
275.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået via spørgeundersøgelsen samt frivillige, er det vores klare vurdering, at vores aktiviteter har været veltilpasset og aldersvarende til vores målgruppes behov og abstraktionsevne. Det har været godt for deltagerne at alle vores aktiviteter er foregået i mindre grupper - hvor der har været faste nøglepersoner, som målgruppen fik en fælles trykhed samme med.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet om at danne en tryg ramme, så familierne ville indgå i det sociale fællesskab er i høj grad opfyldt. Ud fra kendskab til deres udgangspunkt for socialt samvær med “fremmede” mennesker, er projektet lykkes. I alt deltog19 familier fra Fredericia Kommune. De mest lystfisker - interesseret (ca. 10 deltagere) har bibeholdt kontakten til de frivillige og har af den vej fået nye venskaber og relationer. Hertil kan nævnes at mange af familierne herforuden, stadig har kontakt til hinanden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter der blev tilbudt blev taget godt imod. Vi oplevede generelt stor opbakning til at deltage i enten fiskeri, bålaktivitet, kreativt værksted eller fælles arrangementer i Skærbæk Feriecenters badeland. Vi oplevede at forældrene fik mulighed for at overlade styringen / opsyn af deres børn, i forbindelse med deltagelse i vores arrangementer, hvilket gav forældrene mulighed at slappe af og bruge tid sammen med andre forældre i samme situation som dem selv.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle