Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskaber på Fensmarkskolen

Fensmarkskolen

Om donationen

Fensmarkskolen varetager specialundervisning og fritidstilbud for ca. 100 børn og unge med gennemgribende psykiske udviklingsforstyrrelser og vidtgående indlæringsvanskeligheder. De fleste af eleverne har sensoriske udfordringer, hvilket gør, at de har øget behov for et struktureret læringsmiljø samt faste rammer, så de kan indgå i positive, sociale relationer og skolens hverdag. Med donationen kan skolen indkøbe forskellige sansehjælpemidler til hver enkelt klasse, som skal hjælpe eleverne til bedre sanseregulering, hvilket betyder mere harmoniske børn og bedre fungerende klassemiljøer.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Fensmarkskolen
Støttet beløb
322.417 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette vil fortsat foregå, da vejledning i brug af hjælpemidler er en af vores kerneopgaver.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har uddybet netop dette i den vedhæftede fil.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette har vi også beskrevet i den vedhæftede fil.