Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskaber på Sjælland

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Donationen går til afholdelse af weekendlejre for børn og unge samt til opstart af nye klubber for børn og unge på Sjælland. Ungdommens Røde Kors holder lejre for børn og unge, der har brug for at komme lidt væk hjemmefra, som mangler sociale relationer, eller hvis forældre af forskellige årsager ikke har mulighed for at være sammen med dem. Klubberne har åbent to til fire gange om måneden, og de frivillige på de enkelte klubber og lejre vælger selv, hvilke aktiviteter de vil tilbyde. Fællesnævneren er, at fællesskab er i fokus. Ungdommens Røde Kors uddanner frivillige i iværksætteri og giver dem redskaber til at engagere børnene og de unge. Op mod 60 weekendlejr-frivillige og ca. 40 klub-frivillige vil gennemgå træning i forbindelse med projektet.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
520.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever, at lejreledere gerne vil holde lejr igen og igen – og vi ser allerede nu et billede af, at der er lejre, som kommer til at blive afholdt år efter år. Der er skabt et fællesskab blandt weekendlejreledere – et fællesskab, som er blevet koblet stærkere til vores ferielejrfrivillige, som gør konceptet stærkere og mere bæredygtigt. Forankringen af klubberne er derimod udfordret grundet coronapandemien. Det er svært at fastholde de frivillige i perioder, hvor de ikke kan holde åbent.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Leverancen blev lavet om til fire weekendlejre og ekstra understøttelse og træning af frivillige. Alle lejrledere er klædt godt på gennem direkte understøttelse fra sekretariatet. Frivillige er desuden trænet gennem webinarer og online moduler. I alt er tre lejr blevet afviklet og 58 børn og 31 frivillige været afsted. Den fjerde lejr blev aflyst grundet smitteudbrud på det asylcenter, hvor deltagerne bor. På klubområdet er vi i mål, og over 10 klubber fordelt i regionen er understøttet og flere

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Klubber og weekendlejre udgør rammen for stærke fællesskaber, hvor børn og unge mødes med positive forventninger, får sjove oplevelser og etablerer nye venskaber. Det er derfor gode aktiviteter til at nå vores mål. De frivillige har været omstillingsparate, og er i perioder gået online med klubberne grundet nedlukning. Hvis noget skulle være gjort anderledes, kunne vi have suppleret vores klubber med flere events i områder, hvor vi ikke har klubber.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start