Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskabet Glad

Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Om donationen

Mange mennesker med udviklingshandicap har få eller ingen sociale relationer, og ifølge organisationen LEV har en ud af fire med udviklingshæmning ikke en familie eller et bagland at besøge i weekender og ferier. Med donationen kan Jysk Børneforsorg videreføre Fællesskabet Glad, som er forskellige tilbud om samvær, hygge og gode oplevelser for personer med udviklingshæmning. Det skal modvirke ensomhed blandt de 18-35-årige og give dem et sted at komme på de tidspunkter, hvor ensomheden fylder meget.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Jysk Børneforsorg/Fredehjem
Støttet beløb
250.000 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har løbende etableret statusbeskrivelser af projektet, som har givet et billede af proces og retning. Der er ligeledes etableret en følgegruppe til Fællesskabet Glad (klubber, kurser og højskoler. Vi har fortsat stor fokus på både ambassadørtanken og generelt PR og kommunikation, så vi kan komme endnu længere og bredere ud.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har glædeligt opfyldt alle ovenstående mål i perioden. Vores ugentlige klubtilbud, som har kørt fast hen over hele året, har trukket flere unge og voksne til. Kurserne i weekenderne har også været en succes. Vi har etableret samarbejder, der har gjort det muligt, at udbyde kurser gratis eller til en minimumspris. Endelig har vi også på vores højskoler, haft tilstrømning på deltagerantal. Det er altså gået over forventning hvad angår både kortsigtede- og langsigtede mål.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede at nå i mål med alle vores aktiviteter for primærmålgruppe. Det var første gang vi havde frivillige med på vores sommerhøjskole, hvorfor der med blik på dette, er nogle ændringer til næste års højskole. Vi skal være mere tydlige i de forskellige frivilligroller, så alle løfter hvad de er bedst til. Faktisk har vi i løbet af året lært, at frivilligkoordinering og frivilligpleje er en væsentlig og strategisk del ind i alle vores aktiviteter.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle