Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskabsfremmende udflugt

Stormlys Brugerforening

Om donationen

Kvinderne på det midlertidige opholdssted Stormly har svære psykiske og sociale problemer. For at hjælpe dem ud af den ensomhed, mange af dem føler, arrangeres aktiviteter for nuværende og tidligere beboere. Donationen går til en dags sommerudflugt til Aarhus med rundvisning på Moesgaard Museum og fællesspisning.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Stormlys Brugerforening
Støttet beløb
15.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De gamle medlemmer fik bekræftet deres tilhørsforhold til gruppen, og flere af de nye gav udtryk for, at de kunne tænke sig at blive ved at komme til Brugerforeningens arrangementer efter udskrivning fra Stormly.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De brugere, der var tidligere beboere havde glæde af at være sammen med gamle venner og bekendte fra Stormly. De beboere fra Stormly, der var med , fik oplevet det fællesskab, som de kan blive en del af efter udskrivning. Det var et minus, at frokosten ikke blev så samlende som planlagt, fordi der i hospitalshaven i Risskov ikke (som tidligere) var bord-bænkesæt, hvor vi kunne spise vores medbragte sandwich, så vi sad lidt spredt i parken. Til gengæld var der i bussen hjemad en stor grad af fællesskabsfølelse. Vi sang, og deltagerne kappedes om at vælge den næste sang, som for det meste var sange, der bliver sunget meget på Stormly, og som alle derfor kendte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Besøget på Ovartaci-museet var skræmmende for to af brugerne - og lidt forvirrende for en del af vi andre . Det var planen, at vi skulle have rundvisning, men det viste sig, at dette alligevel ikke kunne lade sig gøre på det tidspunkt, .Undertegnede, som har været der før, forberedte udfra hjemmesiden + diverse litteratur en rundvisning, men det viste sig, at museet var flyttet i andre midlertidige lokaler, hvor der ikke var plads til det jeg havde forberedt. Desuden var der en ny særudstilling, som flere fandt skræmmende. Hvis jeg var kørt til Århus og havde set på forholdene, ville jeg/vi kunne have tilrettelagt besøget på en anden måde. Mange var dog optaget af- og snakkede både om det, de havde set og det, jeg havde fortalt på busturen til Århus.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle