Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskabsmedarbejder

Foreningen Kappelborgs Venner

Om donationen

Kappelborg er Skagens kulturhus, hvor unge som gamle mødes til kulturelle oplevelser. Kappelborgs centrale placering har dog medført uønsket uro og hærværk fra byens sårbare unge, der mangler et sted at være og noget at være fælles om. For at inkludere og imødekomme de unge, går denne donation til en fællesskabsmedarbejder, der gennem kulturelle, involverende tiltag skal skabe bærende relationer og være bindeled mellem forskellige brugergrupper, så Kulturhus Kappelborg igen bliver et trygt sted med positive fællesskaber. Kulturhuset har i de seneste år tilbudt aktiviteter som bl.a. ungdomskoncerter, e-Sportsfinalevisning i biografen, skater- og løbehjulskonkurrencer på skaterbanen samt etablering af et gamer-rum. Det er målet, at de unge vil blive aktivt medskabende, opleve sig inkluderet og tage ejerskab for stedet, og at ejerskabsfornemmelsen vil nedbringe omfanget af uro og hærværk og i stedet fremme et positivt miljø med plads til alle.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Kappelborgs Venner
Støttet beløb
400.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem projektet er der etableret aktiviteter, som er åbent flere aftner om ugen. Disse har skabt grundlag for et fællesskab om gaming og musik, hvor der hver gang deltager mellem 10-40 unge, og der er løbende nye, der kommer til. Disse deltager også i fx LAN parties. Derudover har disse resultater skabt en opmærksomhed i Styregruppen på, hvilken effekt det har, når man arbejder strategisk med de unge som målgruppe i forhold til kultur.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektets styregruppe - i partnerskabet omkring projektet, udarbejdes et evalueringsdesign. Evalueringsdesignet vil basere sig på en såkaldt Virkningsevaluering, som betyder, at der – ved projektets start – i fællesskab opstilles konkrete tegn på virkninger. Tegn er kendetegnet ved at være iagttagelige. Tegn er noget vi kan se og/eller høre/spørge til. Tegnene skal medvirke til at projektets mål og retning holdes, og sikre at de igangsatte aktiviteter løbende kan justeres ift projektets visio

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til den vanskelige start er vi nået langt, men har selvfølgelig haft en betydning for projektets aktiviteter og kontinuitet i disse. Det tager tid at engagere unge og på den måde kunne det godt have været forberedt bedre fra Styregruppens side i forhold til målgruppen, så man havde deltagere fra projektets første dag.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start