Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesspisning

Recovery Bulls Odense

Om donationen

Idræt og motion gavner den fysiske og psykiske velvære. For at sætte fokus på bevægelse og positive fællesskaber blandt socialt udsatte, tilbyder Recovery Bulls forskellige idrætsaktiviteter for et engangskontingent på 100 kr. Udover idrætstilbuddet vil Recovery Bulls i Odense tilbyde fællesspisning, der skal medvirke til at styrke livskvaliteten for de udsatte, mindske ensomhed og misbrug samt indlæggelser på psykiatrisk afdeling. Donationen dækker ugentlige fællesspisninger for 10-15 personer samt en række sportsturneringer og arrangementer for medlemmer med børn.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Recovery Bulls Odense
Støttet beløb
100.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Mænd, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det hjalp meget der er kommet mere end det dobbelte til, trods Corona men vi lukkede hellere ikke ned, vi gik så bare ture istedet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da det var midt i corona, så blev det ikke som planlagt, men det blev til lidt hygge på vores gåture og da vi startede op igen efter corona, blev det til drikkelse og hygge ved vores aktiviteter, sommer fest, julefrokost , fællesspisning osv. Det har gjort en stor forskel for vores brugere at vi har haft den mulighed.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Havde der ikke været corona havde vi kunne fokusere mere på det sunde mad, men mad og hygge til vores aktiviteter har helt sikkert været et trækplaster

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start