Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesspisning for enlige mænd

Ulbjerg egnens Lokalråd

Om donationen

Ulbjerg Egnens Lokalråd afholder fællesspisning og sociale aktiviteter for enlige mænd i lokaler på et tidligere plejehjem. Deltagerne er i alderen 40-92 år, og gennem de forskellige arrangementer er der skabt et fællesskab og sociale relationer, som medvirker til at forebygge, at de føler sig ensomme. Donationen går til at supplere deltagernes egenbetaling for arrangementerne, så de fortsat kan mødes og få glæde af hinandens selskab.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Ulbjerg egnens Lokalråd
Støttet beløb
20.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har givet blod på tanden, så der er søgt andre midler til at fortsætte med fælles oplevelser. Det har der været et stort ønske om fra gruppen af enlige mænd. De ønsker virkelig at det skal føres videre, om de så selv skal betale.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Siden vi søgte om midler fra Trygfonden er vores gruppe udvidet til 19 enlige mænd. De har selv fortalt om det til andre som så er kommet med. De udviser virkelig omsorg for hinanden. Hvis der er sygdom hjælpes der med indkøb, et besøg eller kørsel hvis behovet er der, også til fællesspisningen. Ved spisningen bliver der snakket om alt muligt, og det bliver ofte sent inden de sidste forlader os. Mændene sender sjældent afbud, så det fortæller os jo, at behovet for disse fællesspisninger er der.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, det synes vi ikke. De jo selv haft medbestemmelse om, hvad de kunne tænke sig af aktiviteter.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle