Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fængselsprojektet

Krims Retshjælp

Om donationen

Midlerne går til et toårigt projekt, der skal hjælpe unge flygtninge med at blive integrerede i det danske samfund. Som ny i landet er det ikke let at lære danske unge at kende på normale betingelser, og derfor vil DFUNK arrangere sommercamps. Her kan flygtningene tilbringe tid sammen med danskere og derigennem tilegne sig nogle af de sproglige og kulturelle færdigheder, som deres danske jævnaldrende har lært igennem deres opvækst og skolegang. Det vil styrke deres muligheder for, at de senere kan klare sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, for selvom unge flygtninge ofte har mange barrierer at overvinde, er mange af dem ressourcestærke unge mennesker med en stærk drivkraft til at skabe sig et nyt liv. Sommercampene er fem intense dage, hvor flygtningene møder andre unge og bl.a. gennem sociale aktiviteter og kreative workshops får del i fællesskaber, der kan være afgørende for deres fremtid i Danmark. Campene planlægges og ledes af unge frivillige, hvoraf halvdelen selv er flygtninge. Projektets målgruppe er cirka 800 unge flygtninge i alderen 15-30 år, hvoraf hovedparten vil være kommet til Danmark uden familie eller andre omsorgspersoner.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Krims Retshjælp
Støttet beløb
591.391 kr., år 2017
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kræver en del midler at kunne tage på fængselsbesøg, og rådgive de indsatte. Krims Retshjælp har forsat rådgivning i Herstedvester og Enner Mark, men det har ikke været muligt at finde finansiering til de øvrige fængsler, som der er skabt kontakt med under projektet. Krims Retshjælp rådgiver telefonisk, og efter et fysisk besøg i fængslet foregår rådgivningen oftest telefonisk. Dermed forsætte de klienter, som vi har rådgivet under projektet med at være klienter hos os.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Krims Retshjælp har sammenlagt haft 342 klientbesøg i den 2-årige periode, hvor fængselsprojektet er forløbet. Krims Retshjælp har fået meget positive tilbagemeldinger på projektet, da de indsatte har oplevet, at det kan være vanskeligt at vide, hvad man skal gøre, hvis de oplever at blive behandlet uretmæssig.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været et godt valg at have samarbejdsaftale med måde eksisterende lukkede fængsler samt ét nyt lukket fængsel og derudover åbne fængsler. Dette har bidraget til, at der er kommet øget kendskab til Krims Retshjælp, og skabt tryghed blandt de indsatte, da det er nemmere at skabe en relation, når de indsatte har snakket med os. Gennemgående har Krims Retshjælp vurderet, at metoden har været korrekt, og når der undervejs har været anledning til ændringer, så er disse blevet foretaget.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle