Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fængselsprojektet

Krims Retshjælp

Om donationen

Denne donation går til en indsats, der skal hjælpe indsatte i lukkede fængsler med juridisk rådgivning. Indsatte har ofte udfordringer med familie, gæld, administrative afgørelser og sanktioner samt forberedelse og afvikling af prøveløsladelse, og derfor har de behov for juridisk hjælp. Krims Retshjælp har adskillige års erfaring med at holde månedlige rådgivningsdage i fængslerne Enner Mark og Herstedvester. Med donationen kan tilbuddet udvides til Storstrøm Fængsel med 250 pladser samt en række åbne fængsler, hvor der skal tilbydes rådgivning gennem både individuelle samtaler og foredrag. Målet med indsatsen er at undgå yderligere social marginalisering og forebygge, at de indsatte vender tilbage til kriminalitet efter løsladelsen.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Krims Retshjælp
Støttet beløb
800.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd, Unge, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle klienter henvises til telefonisk rådgivning, hvilke flere benytter sig af. Der er dog fortsat et meget stort ønske for klienterne om personlig rådgivning i institutioner, både da flere klienter oplever større tryghed herved og da den personlige relation til klienten giver langt bedre mulighed for mere målrettet og individuel rådgivning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har i den første halvdel af projektperioden været udfordret af corona restriktioner i fængslerne, som i lange perioder har betydet, at det ikke var muligt at aflægge besøg. Antalsmæssigt har der derfor været væsentligt færre besøg end forventet. De besøg der har været afholdt har dog alle været en succes og hen mod slutningen af projektperioden har det virkelig taget far og antal klienter pr. besøg er steget væsentligt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som ovenfor nævnt har corona udfordringen i starten af projektperioden været den væsentligste udfordring, men projektets sammensætning eller ændring heraf vurderes ikke at kunne have gjort nogen forskel, da det var forhold udenfor projektet, der førte til udfordringerne. Det har ligeledes vist sig at være en fordel at ansætte en projektmedarbejder, der allerede har kendskab til retshjælpen og klientellet, da der derved sikres en meget smidigere håndtering af klienter og institutionerne.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle