Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Familie-fokuseret sygepleje

Amager Hvidovre Hospital

Om donationen

Donationen går til at undersøge, om man med gruppebaseret undervisning til patienter med atrieflimren og involvering af pårørende gennem familiesamtaler kan forbedre livskvaliteten og nedsætte utrygheden hos både patienter og pårørende. Atrieflimren (AF) er den hyppigste hjerterytmeforstyrrelse og rammer 1-2 pct. af befolkningen. Konsekvenserne af AF kan være komplikationer, bl.a. i form af stroke og større blødninger. Undersøgelser viser, at AF-patienter og deres familier ofte er meget psykisk påvirkede med nervøsitet og angst til følge. Samlevere og ægtepar, hvor den ene lider af AF, oplever ofte stor usikkerhed, fordi de mangler viden om sygdommen. I dette projekt vil man ud fra interviews med AF-patienter justere og afprøve en familiefokuseret sygeplejeindsats, der indeholder både gruppeundervisning og familiesamtaler med en hjertesygeplejerske, som skal hjælpe patienten og familien til bedre håndtering af sygdommen. Første del af projektet er allerede gennemført, og denne donation går til gennemførelse af næste fase, der består af et lodtrækningsstudie med i alt 100 deltagere, som alle er patienter med nyopdaget atrieflimren og deres familiemedlemmer. Alle modtager standardpleje, og halvdelen af deltagerne modtager derudover den familiefokuserede indsats. Effekten vil blive målt efter seks måneder på bl.a. livskvalitet, herunder symptomer, aktivitetsniveau og bekymringer, samt antal indlæggelser.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Amager Hvidovre Hospital
Støttet beløb
350.000 kr., år 2020
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er til dels blevet forankret. Sygeplejerskerne og patienterne og pårørende har taget rigtig godt imod det mindset og de ideer der ligger i familie-sygeplejens afsæt. Der ligger nu et fortsat arbejde med at implemtere resultaterne i klinisk praksis..

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De udførte kvalitative interview studier bidrager til at få en større forståelse for hvordan patienter og pårørende med atrieflimren oplever livet med sygdommen. Studierne har været med til øge indsigten i hvad det er både patienterne og de pårørende efterspørger i forhold til at blive involveret i patient undervisning og patientsamtaler

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev udført som beskrevet, men pga. Corona måtte vi holde en del pauser og fik lidt færre patienter og pårørende med end vi have kalkuleret med.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv