Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Familie på ny

Linie 14

Om donationen

Værestedet Linie 14 har fokus på at støtte tidligere misbrugere i at komme tilbage til en normal hverdag. Der er omkring 200 brugere, og der er dagligt omkring 30 brugere, som kommer på besøg, ligesom der er stor tilslutning til værestedets aktiviteter, bl.a. aftenhygge, bowling, badminton, bordspilsaftener og banko. Med donationen kan der arrangeres fællesspisninger, familieudflugter, en sommercamp og to større udflugter i de kommende år. Inddragelse af familierelationer i omlægningen af de tidligere misbrugeres levevis har stor betydning for den enkeltes succes på vej ud af misbrug og ind i en clean tilværelse, og fællesaktiviteterne skal derfor give børn og forældre nogle gode oplevelser sammen og styrke familiebåndene.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Linie 14
Støttet beløb
224.800 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Familieprojektet er blevet hurtigt kendt blandt værestedets brugere, og taget godt imod clean forældre. Der kom forskellige forslag undervejs til forbedringerne af udbud af fysiske aktiviteter, som projektteamet hurtigt rettede sig efter. Vi er ikke i tvivl, at familiefællesskabet vil fortsætte med at vokse, og de udbudne aktiviteter vil tiltrække nye deltagere, idet denne type erfaringer og oplevelser bidrager til fastholdelsen af ens clean tilværelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Linie 14's familieprojekt er blevet taget godt imod af clean forældre. I løbet af året voksede antallet af tilmeldte familier til de udbudte aktiviteter. På samme tid blev ordet spredt blandt værestedets brugere, som tiltrak nye forældre til. Forældrene virkede positive og motiverede over at kunne deltage aktivt sammen med deres børn. På samme tid lærte børnene hinanden at kende og på den måde dannede mange venskaber, som også fortsatte i det private regi.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi opdagede tidligt i forløbet, at indendørsaktiviteter som bordspilsaftener, krea og fællesspisning på værestedet var ikke attraktive nok for børn, derfor tilmeldingerne var få. Forældrene ønskede at tilbyde deres børn noget, hele familien kunne fysisk aktivt deltage i, men som de var økonomisk og mentalt udfordrede med at arrangere privat. Derfor var udflugter til trampolinland, forlystelsesparker og biograf samt en uges sommerferie de mest populære arrangementer i løbet af året.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle