Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Familiebaserede interventioner

BUC RHP og Københavns Universitet

Om donationen

Donationen går til de første skridt med at etablere Center for Familiebaserede Interventioner, som skal tilbyde familier ramt af psykisk sygdom et forebyggende supplement til den etablerede behandling. 310.000 børn og unge i Danmark vokser op med en far eller mor med en psykisk sygdom, og når en forælder har en alvorlig psykisk sygdom, har deres børn både en genetisk forhøjet risiko for selv at udvikle psykisk sygdom, ligesom de ofte vokser op i et miljø præget af ustabilitet og manglende overskud. Det nye center skal støtte familierne til at fungere bedre både i hjemmet og udadtil i kontakten til skole, uddannelse og arbejde og dermed forebygge og øge livskvaliteten hos mange mennesker. Centret, der bygger videre på erfaringer fra projekt VIA Family og på den nyeste forskning, vil være forankret i Region Hovedstadens Psykiatri og have stærke samarbejdsrelationer mellem klinik og forskning, region og kommune og mellem primær og sekundær sektor.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
BUC RHP og Københavns Universitet
Støttet beløb
939.359 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
mange har hørt om vores projekt og vi er klar til at fortælle vores samarbejdspartnere om det, når vi kan begynde at inkludere familier i efteråret 2023

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet var at skabe grundlag for at etablere Forskningscenter for Familiebaserede Interventioner. Der er udviklet organisering af et forskningscenter og der er udarbejdet beskrivelse af en helhedsorienteret indsats til familier, hvor mindst én af forældrene har været i kontakt med psykiatrien ila de seneste 3 år, og som har mindst ét barn u. 17 år. Der er opnået finansiering fra flere fonde, og nok til at den forberedende fase er sat i gang og flere ansøgninger afventer svar.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er endnu enkelte aspekter af det store projekt som ikke er løst i den første fase, herunder at finde projektlokaler og at finde de rette personer til at varetage implementeringsindsatsen, men dette arbejder vi på i forberedelsesfasen (sept 2022-aug 2023