Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Familiecampen

Solaris Gruppe under Det Danske Spejderkorps

Om donationen

Donationen går til en familie-camp for familier med psykisk skadede veteraner, der skal give gode sociale fællesskaber gennem friluftsliv og idrætsliv. Familier til militære veteraner med psykiske skader er en ofte overset gruppe, som belastes socialt i deres bestræbelser på at støtte veteranen. Mulighederne for ferier, fritidsaktiviteter og fælles familieoplevelser er ofte meget begrænsede, da veteraner og partnere bruger alle deres ressourcer på blot at få hverdagen til at hænge sammen. Initiativet skal give ca. 50 familier mulighed for at komme ud i naturen sammen og prøve forskellige udendørs aktiviteter, som kan inspirere dem til flere fælles oplevelser, der kan styrke deres families trivsel og sammenhold. Familie-campen er et samarbejde mellem Solaris Gruppen under Det Danske Spejderkorps og DIF Soldaterprojekt.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Solaris Gruppe under Det Danske Spejderkorps
Støttet beløb
266.625 kr., år 2020
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er fortsat forankret i et samarbejde mellem DIF Soldaterprojekt og Spejdergruppen Solaris. Hvor sidstnævnte bidrager med frivillige kræfter til planlægning og gennemførelse af lejren, har DIF Soldaterprojekt et mere professionelt og vedvarende arbejde med veteranerne. I alle kvalitative evalueringssamtaler deltog begge grupper, og de høstede erfaringer bidrager både til den daglige, kontinuerlige udvikling af DIF Soldaterprojekt og til planlægningen af næste års lejr.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er endnu ikke muligt at bekræfte alle succeskriterier endeligt; men det skal nævnes, at en række familier efter lejren bad om støtte til at etablere kontakt til lokale spejdergrupper og idrætsforeninger. Målgruppen egner sig ikke til kvantitative evalueringsskemaer. Der blev i stedet gennemført gruppesamtaler for/med de forskellige målgrupper, der mundede ud i en kvalitativ, skriftlig rapportering fra hver målgruppe. Disse input indbygges i videst muligt omfang i næste års lejr.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er andet år, at dette team afvikler denne lejr. Sidste år bød på et meget bredt aktivitetsudbud, der i år var fokuseret til færre aktiviteter. Det havde en positiv effekt, fordi alle deltagere kunne nå alle aktiviteter. Sidste år lærte vi, at det kan stresse især veteranerne, hvis de skal vælge mellem aktiviteter, uden at kunne nå alle igennem. Læringen fra sidste år er blevet bekræftet igen i år; puls og pause aktiviteterne supplerer hinanden eminent i forhold til denne målgruppe.

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed