Søg støtte

Søg

Selvevaluering

FamilieHuset - tilbud for børn

Forening Barnets sag

Om donationen

Foreningen Barnets Sag er en frivillig forening, som arbejder for at forbedre udviklingsmulighederne for børn, der kommer fra socialt udsatte familier. Familiehuset er et sted, hvor børnene mødes til fælles aktiviteter og socialt samvær med andre børn og frivillige voksne. Der er åbent tre aftener om ugen, og det er primært sårbare børn i 7-12-års alderen, som bruger tilbuddet. Børnene har været udsat for mobning, har et begrænset socialt netværk eller kommer fra socialt udsatte familier, hvor der ikke er økonomisk mulighed for at dyrke fritidsaktiviteter eller tage på oplevelsesture. I Familiehuset kan børnene finde sammen i fællesskaber, og samværet med de voksne hjælper til at udvikle de nødvendige redskaber for at klare hverdagens udfordringer i skolen og i hjemmet. Der er fokus på kreative aktiviteter, leg og spil, der bl.a. lærer børnene at håndtere konflikter og samarbejde om legens indhold. Med dette projekt ønsker Familiehuset at kunne fortsætte sine aktiviteter, så flere børn fremover kan få glæde af tilbuddet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Forening Barnets sag
Støttet beløb
25.500 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet, specielt kunstneriske og kreative aktiviteter har haft en positiv effekt på børnene. Under hele projektet har været et meget stabilt fremmøde. Hver tirsdag og torsdag mødte mellem 24 - 26 børn op og hver onsdag mødte mellem 10 – 12 piger op. Ikke et eneste barn har forlad projektet. Under projektet indkig Barnets Sag i samarbejde med teaterskole Kastalia, hvor 11 af pigerne havde deltaget i længere teaterforløb. Det gav pigerne et øget selvværd og modet til at stå frem og fortælle deres historie om venskab, fællesskab og mobning. På bagrund af vores pilot projekt starter teaterskole Kastalia til efterår et større teaterprojekt i Randers Norbyen for ca. 60 børn.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet startede den 1. august 2015 og sluttede den 1. juni 2016. Projektet skabte muligheder for børnene til at mødes i trygge omgivelser og deltage i kreative aktiviteter, fælles leg, spil og udflugter. Nogle børn fik muligheden for at være børn uden at skulle passe eller påtage sig ansvar for sine mindre søskende. Børnene sociale færdigheder blev styrket og udviklet – der opstået nye venskaber. Flere børn er begyndt at besøge hinanden privat og lege sammen. Under projektet blev der sat fokus på mobning og det har været eksempler, at børnene, som har lært hinanden at kende via projektet har beskyttet hinanden i skolen, hvis nogle andre børn begyndte at drille/mobbe dem. Børnene blev mere opmærksomme på mobning og mere bevidste om venskabs betydningen. 3 piger, som har været udsat for voldsomt mobning i skolen har fået så meget selvtillid og selvværd og i dag er de i stand til at "ignorere" mobning. Deres egne ord vedr. mobning - "... de andre kan ikke mobbe mig, da jeg er ligeglad…, … jeg er glad, at jeg ikke ligner dem, som mobber mig..." "... det er ikke sjov at mobbe mig, når jeg er ligeglad med deres mobning...", ”det er ikke mig, som har problemer, men dem, som mobber mig…” Via positive oplevelser har børnene fået en positiv tilknytning til hinanden og blev integreret del af fællesskabet. De har flere gange været på udflugt i Legeland Randers, til en forestilling "Skammerens Datter" på Værket og Legoland. I Legoland blev børnene delt i små grupper og skulle samarbejde med hinanden og tage hensyn til hinanden. Udflugt til teater har været kæmpe stor succes - der er flere børn kom med en udtalelse "... jeg kunne se forestillingen hele dagen og uden pauser..." Udflugt på teater har skabt en positiv debat om venskab, musik, kostumer og sceneeffekter. Under projektet kunne 11 piger opleve en rigtig teaterverden med kostumer, rekvisitter, parykker og ikke mindst masser af sjove og disciplin krævende dramaøvelser. Pigerne startede på teaterskolen Kastalia og i 3 måneder hver torsdag blev pigerne udfordret i samarbejde, koncentration, kropsbevidsthed, stemmeføring, ikke at lade sig forstyrre, fantasi og status. Pigerne har gennem forløbet fået indblik i teatrets mange udfordringer og muligheder. Det har givet dem et øget selvværd og modet til at stå frem og fortælle deres historie om venskab, fællesskab, mobning og at være tro mod sig selv. Under projektet blev der også dannet positive relationer med frivillige voksne. Nogle børn havde brugt frivillige til at snakke om deres oplevelser eller problemer i skolen eller hjemme og gentagende gange havde fået råd og vejledning. Med hjælp fra frivillige har børnene også skrevet digter og korte noveller om deres daglige oplevelser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gruppe med 28 socialt udsatte børn i alderen fra 7 til 10 år var stor. Hver tirsdag og torsdag i FamilieHuset mødte op mellem 22 - 24 børn. Muligvis ville man opnå endnu bedre resultater, hvis gruppen var mindre. Projektet var baseret 100 % på frivilligt arbejde. 24 voksne har arbejdet i projektet. Med 42 børn og 24 frivillige har der været en del udfordringer til at koordinere arbejde, planlægge aktiviteter og udflugter. Nogle frivillige var nødt til at påtage sig en del flere opgaver end der blev planlagt i starten af projektet. Det ville være en kæmpe stor fordel at have ansat en koordinator (5 - 7 timer om ugen), som var ansvarlig for koordination af frivillige, planlægning af børnenes aktiviteter og udflugter, havde ansvar for effektmåling og ansvar for forenkling af projektet.