Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Familieklubben 2020

Red Barnet

Om donationen

Red Barnets lokalafdeling i Sønderborg har en familieklub bestående af 20 familier med børn i alderen seks til 13 år. Klubben drives af frivillige. Familieklubbens grundlæggende værdier er fællesskab, tryghed, nærvær og kontinuitet. Målgruppen er socialt udsatte børn, typisk børn i en sårbar familiesituation, ofte børnefamilier med kun én forsørger. Der arbejdes med familiens ressourcer ved at inddrage forældrene i aktiviteterne, så de får inspiration til at ændre deres livssituation. Donationen går til familieklubbens aktiviteter, som tager udgangspunkt i kultur, sport og natur og derudover omfatter en årlig sommerlejr.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
25.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har efterfølgende snakket en del om turen og det vi oplevede. Vores gruppe har ikke ret meget kendskab til den danske geografi, men nu er alle med på hvor og hvad Givskud zoo er. På disse turer får vi frivillige et bedre indblik i hvor påvirket børn og forældre er af deres livssituation og kan bedre hjælpe efterfølgende. Der bliver etableret kontakter, familierne imellem og børnene hygger sig med hinanden og får også nye venskaber.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde en god tur med fine oplevelser for børn og voksne. Gruppen vi var afsted med,er fra familiegruppen VDK (velkommen til DK) flygtning familier der er bosiddende i Sønderborg kommune.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Turen gik til Madsby legepark og efterfølgende indkvartering på Givskud danhostel, besøg i Givskud zoo både om aftenen og den følgendedag. Det var en kæmpe oplevelse for både børn og forældre at være i zoo, de fleste både børn og voksne havde aldrig set vilde dyr før.Det er en fin oplevelse at være sammen i flere døgn, man lærer hinanden at kende på en anden måde. Vi ville gerne have flere overnatninger, men der er en del forældre med ptsd og de kan bestemt ikke klare mere end en overnatning.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start