Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Familienetværk Aalborg SV

Aalborg Citykirke

Om donationen

Familienetværket Aalborg SV, der er etableret af Blå Kors og Aalborg Citykirke, arbejder for at hjælpe socialt udsatte familier. Familienetværket tilbyder fællesspisning, møder, samvær og aktiviteter. Ved fællesaktiviteterne kan familierne etablere sociale relationer med ligesindede, få inspiration til og redskaber til et liv med mindre ensomhed og økonomiske og familiære problemstillinger. Med det formål at skabe bedre trivsel og livskvalitet i familierne skal denne donation bruges til at fortsætte indsatsen, hvor der arrangeres samlinger hver anden uge for cirka 100 brugere pr. gang.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Citykirke
Støttet beløb
94.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd, Unge, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er sikker på at Familienetværket er kommet for at blive, da der i vort samfund idag er brug for et trygt fristed for udsatte og omstændighedsramte familier. Vi har selv i en Corona krise formået at bibehold og skaffe nye kvalificerede frivillige medarbejder, hvilket er nødvendigt - uden dem kunne det ikke lade sig gøre. Vi vil gerne investere ind i denne gruppe, derfor har vi i projektet sendt en af de frivillige på et coach kursus, for at få flere redskaber til at hjælpe familierne videre

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den helt store udfordring for projektet, har været Covid 19, med forsamlingsforbud og senere med forsamlingsloft på 50 personer, som vi har skulle navigere i. Derfor måtte vi fra nytår og frem til midten af maj, have korte samlinger hver onsdag og i stedet for fællesspisning og kreativiteter, give familierne portions anrettet mad med hjem, sammen med kreative opgaver til børnene. I denne periode var det vigtigt for os at følge familierne og være der for dem på grund af Corona udfordringerne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja, her vil vi hele tiden udvikle samlingerne efter de behov som vi ser hos familierne. Men grundstammen i samlingerne vil være samlinger med fællesspisning, da mange af familierne ikke har et naturligt netværk og en meget lille familie. Vi oplever en meget stor åbenhed fra familierne og en villighed til at modtage gode råd og hjælp. Her i foråret blev der etableret et samarbejde med Foodbank Aalborg, hvor vi ud fra vores lokaler uddeler mad/grøntsager hver torsdag eftermiddag.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start