Søg støtte

Søg

Selvevaluering

FamilieNetværk Vejgaard

Blå Kors Danmark

Om donationen

FamilieNetværk er et støttet netværk for børnefamilier i en socialt udsat situation. Socialt udsatte familier kan have en række forskellige problemstillinger, heriblandt misbrug, sygdom, psykiske problemer, manglende socialt netværk og manglende økonomiske ressourcer, der er med til at fastholde familierne i en udsat position. Blå Kors har tidligere etableret FamilieNetværk i Kolding og Aarhus, hvor der ydes rådgivning og støtte til udsatte familier. Formålet med dette projekt er at etablere et FamilieNetværk i Aalborg i samarbejde med Den Apostelske Kirke, hvor de deltagende udsatte familier kan møde ligesindede og finde støtte i de ressourcestærke frivilligfamilier, der også deltager i projektet. Det forventes, at 30 til 40 familier årligt vil deltage i FamilieNetværket over en toårig periode. Målet med denne donation er, at mindst 75 pct. af familierne oplever at få det bedre efter deres deltagelse i projektet.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Blå Kors Danmark
Støttet beløb
275.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er efterhånden blevet almindelig kendt og anerkendt i vores by. Og samarbejder med andre sociale organisationer! Det betyder at vi har en foodbank med Ca 15 butikker involveret, så vi får overskudsmad. Vi får doneret julehjælpskurve, hovedbiblioteket leverer brugt legetøj, Viva-boligforening brugt tøj, overskud af gaver til andre sociale organisationer ryger videre til os, socialkontoret henviser ind imellem brugere til os!

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Familienetværket har betydet relationer og netværk. Ensomhed og isolation er blevet brudt. Og nogen har fået håb om og mod til at bryde med misbrugsmønstre i slægten!

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fundet ud af at med - vandring, lyttende ører, ligeværdighed, er medvirkende årsag til at folk åbner op og er modtagelige for råd og vejledning. Tilbud om kurser, rådgivning mere formaliseret appellerer ikke i samme grad til brugerne! Men nærvær, respekt og ligeværdighed er nøgleordene til forandring og modtagelighed!

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start