Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Familietilbud i Thisted

Kirkens Korshær

Om donationen

Kirkens Korshær ønsker at etablere et tilbud i Thisted til sårbare familier med børn under 18 år samt unge mellem 18 og 30 år, som er præget af fx manglende netværk, social isolation, dårlig økonomi eller misbrug. Børne- og familiearbejdet består af netværksskabende aktiviteter samt rådgivning og hjælp til alt fra at skaffe tøj til at komme på ferielejr. Donationen er et tilskud til etableringen, og det forventes, at indsatsen vil hjælpe 50 familier i Thisted-området.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
80.000 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har muliggjort en opstart af familiestøttende arbejde i Thisted som nu ved projektophør er et forankret tilbud i Kirkens Korshærs sociale arbejde i Nordjylland.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har med hjælp fra Trygfonen etableret et familietilbud i Thisted: Kirkens Korshærs Børne- og Familiearbejde, som nu efter projektperiodens ophør er et forankret tilbud for udsatte børn, unge og familier i Thisted som tilbyder en lang række fællesskabende aktiviteter, rådgivning, støtte osv. Vi havde som målsætning at få kontakt med 50 familier i Thistedområdet, men er blevet overrasket over hvor mange der søger vores hjælp. Vi har kontakt med over 80 familier som søger vores hjælp.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i perioden haft stor efterspørgsel på støtte og individuelle samtaler samt at en medarbejder kan tage med til møder som bisidder ved f.eks. Familieretshuset, læge, skole kommune o.lign. Vi har med børne- og ungdomsklub haft mindre succes med at lave et mødested for 18-30-årige men har til gengæld haft stor succes med at lave en børneklub for børn under 12 år, hvor der møder mellem 10 og 17 børn op or. gang.