Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fat om livet

CSV Vejle

Om donationen

Denne donation går til at udvikle og afprøve en model, hvor voksne Vejle-borgere med kognitive følger efter en erhvervet hjerneskade hjælper andre i samme situation. Formålet er at støtte overgangen fra at være patient til at være medborger og at styrke modstandskraften i den særlige livssituation. En person, der selv har været i samme situation, forstår og kan sætte sig ind i, hvad det indebærer. At få en alvorlig hjerneskade indebærer for mange en stor livskrise, særligt de første to til fire år efter skaden er sket. Projektet tager udgangspunkt i otte borgere, der er nyskadede og udskrevet til genoptræning i kommunalt regi. De vil blive parret med andre borgere, som overordnet matcher dem med hensyn til livsværdier og interesser – og som selv har en hjerneskade, men er kommet videre med livet. Et vigtigt mål med projektet er at uddanne peer-mentorer, så de får de rette redskaber til at hjælpe andre med erhvervet hjerneskade.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
CSV Vejle
Støttet beløb
148.000 kr., år 2019
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Til august/ september 21 – maj/ juni 22 vil CSV Vejle udbyde ”Fat om livet” uddannelse til et nyt hold mentorer. Vi forventer, at der vil være 6 – 8 tilmeldte. Mentorerne rekrutteres primært fra CSV og CSR I samme periode vil der være rekruttering af peer. Caféen vil være et tilbud til alle peers og mentorer - og også de peers der venter på at blive matchet med en mentor. En café hvor uddannede mentorer står for cafeen sammen med den professionelle. Cafe tilbydes 2 x 2 t. pr. mdr.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mentorerne blev alle færdiguddannet. Alle ønsker at være mentor igen eller på anden måde være frivillig. Alle peers har haft en mentor tilknyttet. Flest peers oplever at peer-mentor "i nogen grad" har haft en betydning. Når projektet får 8 og ikke 10 er grunden, at der har været færre mentorer/ peers end forventet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Til kommende forløb vil der i udvælgelsesprocessen være endnu mere fokus på ansøgeres udtrætning og energiforvaltning samtidig med, at vi vil udbyde uddannelsen med flere undervisningsdage, men med færre timer, så det bliver et mere overskueligt forløb for kursisterne. Læs mere under evaluering af projekt.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet