Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Feriedrenge 2016

Støtteforeningen til Feriedrenge ved Bornholms Værn

Om donationen

Bornholms Værn har de sidste mange år afholdt sommerlejr for 13-16-årige drenge. Drengene lever under dårlige forhold i hjemmet eller på institutionen og er samtidig i fare for at blive involveret i bandemiljøer eller religiøst ekstremistiske miljøer. Formålet med dette projekt er således at kunne tilbyde endnu flere drenge at deltage i sommerlejren. Sommerlejren vil udfordre drengene i både militære og civile opgaver samt besøge en række virksomheder på Bornholm. Derudover vil alle deltagere få tilknyttet en frivillig mentor, som efterfølgende kan kontaktes, når der er brug for støtte og vejledning. Målet er, at de unge efterfølgende skal fungere som ambassadører i deres lokalområde, hvormed effekten af ferielejren spreder sig som ringe i vandet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Støtteforeningen til Feriedrenge ved Bornholms Værn
Støttet beløb
210.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fastholder kontakten til de unge gennem Face Book, Mentor Møder, Mobil snak, i særlige tilfælde på privat besøg dersom enlig mor eller far ønsker det. Inviterer til arrangementer på Bornholm og tager gerne en feriedreng eller to med til Foredrag på såvel Sjælland som Bornholm. Foreninger og loger som ønsker at høre om projektet. Mentor ordningen er i den grad blevet en større succes end jeg havde forventet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg tillader mig at sætte op til 9 - der skal altid være plads til forbedring og det er der garanteret også - fremadrettet. Men synes bestemt at vi er kommet godt afsted med dette års Feriedrenge, og dette skyldes at vi er godt på vej til at nå de mål, som vi har sat op. Og dette bl.a. at kunne følge drengene ved vores nyskabelse af Mentor Møde ordning, og her konkludere at de små/store og vigtige påvirkninger som de er blevet udsat for under deres ophold, stadigvæk virker og dette nu halv anden måned efter opholdets ophør. De benytter sig af den livline som de har fået til os, og kontakter os med mellemrum for at få et godt råd - og dette i et omfang som er langt større end vanlig. Og vi har især god kontakt til de drenge på holdet som i deres dagligdag er mest svigtet, hvilket er super godt. De netop omtalt sårbare unge har alle været tilstede ved de indtil nu to afholdte Mentor Møder på Vesterbro Torv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener at have fundet en god balance for indhold af program. Dette såvel de militære som civile indslag. Gennem årene har vi med hvert hold Feriedrenge foretaget en evaluering af opholdet på deres næstsidste dag. Her mener vi at have en fin balance mellem de militære og civile indslag. Og der er i begge kategorier tid til fordybelse af den enkelte feriedrengs holdninger til tilværelsen. Vi gennemfører aktiviteterne med "den nye militære pædagogiske disciplin", hvor den gensidige respekt er i højsædet. Vi lægger stor vægt på omgangstone, kropssprog og betydningen af dette, ærlighed og betydningen af dette, sproget generelt og hvilke konsekvenser dette har for omgivelserne, samt dette at møde til tiden og overholde aftaler. Feriedrengene har hver dag mulighed for en personlig snak med den hjælper/instruktør som han måtte ønske. Dette er et for os meget vigtigt punkt at overholde.