Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferielejr for udsatte børn

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Smilets Lejr er en af Ungdommens Røde Kors’ ferielejre, som hvert år giver 85 udsatte børn i alderen 7 til 13 år en særlig ferieoplevelse. Alle børnene kommer fra familier, hvor de af forskellige årsager ikke kommer på ferie. Ferielejren giver børnene oplevelser, de ellers ikke ville få, og giver børnene noget at fortælle, når de starter i skole igen. Denne donation skal gå til ekstraaktiviteter til børnene, heriblandt en bowlingtur, en tur i Tivoli Friheden, besøg af en børnesanger og lån af hoppeborg.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
35.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette er et svært spørgsmål da vi har meget lidt kommunikation med børn og forældre efterfølgende. En af de måder vi kan se resultatet af årets lejr er, at der er mange børn der udtrykker at de gerne vil blive en uge mere på lejren. Dette er et klart tegn på at børnene elsker at være på ferielejr. Vi har også mange børn der kommer igen. Vi kan her hører på indstiller at børnene har fået meget ud af deres somre på ferielejr, og glæder sig meget til at komme igen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi hold en rigtig god lejr, hvor børnene fik et afbræk fra hverdagen og en masse gode oplevelser de kunne tage med hjem og fortælle om til familie og skolekammerater.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De aktiviteter der var blevet planlagt fungerede alle rigtig godt. Efter vores egen evaluering med hjælpere på lejren har vi fundet nogle punkter at optimere på i forhold til placering af aktiviteter samt forberedelse og oprydning.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start