Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferielejr for udsatte børn

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Ungdommens Røde Kors har modtaget en donation til at give børn på sommerlejr ekstra oplevelser. På Røde Kors’ sommerlejre deltager børn, som har brug for et frirum og en pause fra hverdagens problemer.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
90.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle børnene fik en god uges sommerferie, som de bringer sig med hjem, og kan fortælle både deres familie og venner om.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja, dette er i høj grad blevet indfriet. Vi har rigtig mange børn med på alle lejrene, men samtidig også rigtig mange voksne, der kan støtte børnene og sikre at de både bliver set og hørt. Dette er i den grad med til at skabe en tryghedsfølelse, hvor alle børn har mulighed for at få løst en konflikt med en voksen -så ingen føler sig utrygge! Det gør samtidig, at vi kan spotte børnenes individuelle talenter, som mange af dem opviste til vores talentshow, som også bidrager positivt til deres selvværd.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er altid glade for, at udvikle på vores lejre, men det primære koncept for lejrene er veludviklet, og det er mere i småtingsafdelingen såsom hvilke aktiviteter vi vælger osv.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start