Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferielejr for udsatte børn

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
120.000 kr., år 2021
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi påbegynder nu en opfølgende dialog med indstillerne efter ferielejr med feedback på match ift. deltagende børn mv. Herudover er vi gået i dialog med Ungdommens Røde Kors' sekretariat ang. funding af weekendlejre i efterår eller forår.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har på alle tre lejre set rigtig gode resultater ift. vores mål. Færre udfordringer med hjemve, færre episoder med udadreagerende eller frustrerede børn og større succes med at få børnene til at knytte nye venskaber. Se eksempelvis dette, som er modtaget fra en forældrer: "YY føler ikke, at hun har haft gode venskaber i skolen. men på lejren, fik hun hurtigt så mange gode venner og begge børn syntes det var hyggeligt samvær,- ligesom en stor familie."

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til forberedelsen og planlægningen af ferielejren mener vi, at vi fik afholdt de rigtige aktiviteter. Grundet corona og forsamlingsforbud måtte vi udskyde planlægningsdag og -weekend til et tidspunkt meget tæt på lejren hvilket har givet forringede vilkår for planlægning. Til næste år forventer vi at afholde planlægningsaktiviteter i bedre tid før lejr da der forhåbentlig ikke er restriktioner.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet