Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferielejr for udsatte børn

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Ungdommens Røde Kors afholder ferielejre i hele Danmark for omkring 1.400 børn og unge hvert år. Med donationen kan 140 børn med sociale og psykiske problemer samt børn af asylansøgere komme på en uges ferie, hvor frivillige sørger for sjove og spændende aktiviteter. Lejren skaber minder, nærvær og nye venskaber for børnene, der med stor sandsynlighed ellers ikke ville komme på ferie.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
70.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Begge lejre har sund økonomi og tæt samarbejde med kommuner og lokale Røde Kors-afdelinger. Over halvdelen af de frivillige er erfarne, og dermed sikres, at kompetencen lever videre år efter år. Lejrledelsen består af erfarne lejrledere samt nye lejrledere, der deltager i uddannelsesweekender og sparer med erfarne ledere. Lejrledere og koordinatorer deltager hvert år i stormøder med de 20 andre URK-lejre og sekretariatet, hvor relevante problemstillinger drøftes og der udveksles erfaringer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnene havde en fantastisk uge og i løbet af ugen kom flere børn og spurgte, om de måtte komme igen næste år. Når vi havde været på tur, fortalte børnene med lys i øjnene om deres oplevelser. Et barn fortalte i klatreparken "Alle bryder bare grænser lige nu!". Når børnene har gjort noget sejt såsom at hoppe fra vippe, dække bord eller optræde til talentshow hyldes de af resten af lejren med et "URK-klap". Det er tydeligt, at de bobler af stolthed og at selvtilliden får et kæmpe boost.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
TrygFondens donation blev bl.a. anvendt til at komme i Djurs Sommerland, klatrepark og svømmehal samt besøg af isbil og lasertag. Formålet er, at børnene skal føle sig forkælede, at de skal bryde grænser og føle sig modige. Dette er succesoplevelser, som børnene ellers ikke havde fået, og som de stolt kan fortælle om til deres klassekammerater resten af året. Derfor mener vi, at aktiviteterne var velvalgte og opfyldte målet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start