Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferielejr for udsatte børn

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Ungdommens Røde Kors’ ferielejr, ”Slaraffenlejren” er for udsatte børn fra familier, der ikke har mentalt eller økonomisk overskud til at tage på ferie. I alt deltager 80 børn i alderen 7-13 år, som får succesoplevelser og gode historier, de kan fortælle deres venner, når de kommer tilbage i klassen. På lejren vil der være leg, sang, ture ud af huset, lejrbål, mgp-konkurrencer og mange andre aktiviteter, som giver børnene et pusterum fra hverdagen og udfordringerne derhjemme.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
40.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lejrledelsen fortsætter til næste år og det fornemmes at mange af de samme frivillige gerne vil med igen, men det vides ikke sikkert.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkes os at skabe en hyggelig lejr for børnene med sjove aktiviteter, blandt andet Sommerland Sjælland, som var en stor succes og noget af det børnene syntes var sjovtest.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle børnene fandt aktiviteter i løbet af ugen som de fandt sjove og som gav dem gode oplevelser.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start