Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferielejr for Udsatte Børn

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Ungdommens Røde Kors afholder de tre ferielejre Stjernelejren, LejrOpturen og Lykkelejren om sommeren. Lejrene skal give børn en uges fællesskab og en pause fra hverdagens bekymringer samt en masse positiv voksenkontakt fra de unge frivillige, som står for lejrene. Børnene har sociale, psykiske, fysiske, sproglige eller mentale udfordringer, og lejrlederne er uddannet til at klare opgaven, så børnene får nogle trygge rammer og en masse opmærksomhed, samtidig med at de møder nye venner og deltager i sjove aktiviteter. 185 børn i alderen 7-13 år forventes at deltage i 2023.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
120.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I år havde alle tre lejre et stort antal af gengangere og oplevede ligeledes stor efterspørgsel på ferielejr-pladser til børnene hos vores indstillere, da børnene, deres forældre og fagpersoner omkring børnene oplever store positive ændringer hos børnene, når de vender hjem fra ferielejr. Derudover har vi overholdt vores underretningspligt og informeret sagsbehandlere om udfordringer, vi har oplevet hos børnene, så de bliver grebet, når de kommer tilbage til deres hverdag.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle tre lejre formåede at skabe ferielejre med en masse aktiviteter, som børnene havde det sjovt i og hvor fik nye venner. Lejrene har lavet aktiviteter tilpasset børnenes forskellige behov, hvor der var plads til alle, så både de stille børn og de mere vilde børn blev underholdt og fandt plads i et fællesskab. Hos mange af de børn, som har været på ferielejr før, kan man mærke en positiv social udvikling og en glæde ved at komme tilbage til det gode lejrfællesskab med andre børn.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle aktiviteter og mål for lejrene har været udført efter planen, dog havde alle tre lejre en smule udfordringer med frafald i frivillig-grupperne i perioden var tilmelding og op til lejrstart, og det er derfor et opmærksomhedspunk til næste lejrår, hvor der vil være et øget fokus på rekruttering af stabile frivillige og fastholdelse i perioderne mellem aktiviteterne op til lejren.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start