Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferielejr for udsatte børn

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Ungdommens Røde Kors afholder sommerlejrene Påruplejren og Bølgelejren for børn i alderen 7-13 år. Fælles for dem alle er, at de har brug for en pause fra hverdagen, og at de sandsynligvis ikke ville komme på ferie, hvis ikke det var for ferielejrene. Det er frivillige, som planlægger og laver en uge med sjove og spændende aktiviteter for børnene for at give dem gode minder med hjem og mulighed for nye venskaber. Med donationen kan de to ferielejre afholdes i 2023 for i alt 140 børn.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
70.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Super fint.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi blev bekræftet i at målet blev indfriet ved, at mange af børnene sagde, at de allerede glæder sig til at komme med næste år. Dette ser vi som et enormt stort succeskriterie.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke nødvendigvis. Turene ud af lejren er noget af det børnene husker allerbedst. Hvis man skulle gøre noget anderledes var det måske at tilbyde endnu flere fede aktiviteter både i og udenfor lejren.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start