Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferielejr - UngdommensRødeKors

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Med donationen kan Ungdommens Røde Kors afholde Nordjyllandslejren og Himmellejren, som er ferielejre for i alt 190 udsatte børn og unge i alderen 7-17 år. Ferielejrene giver børn og unge fra økonomisk og/eller socialt udsatte hjem en uges sommerferie med en pause fra en hverdag, som kan være præget af forskellige problemer. Det kan være familiens økonomiske situation, misbrugsproblemer, mobning eller andre sociale årsager. På ferielejrene arrangeres stjerneløb, aktivitetsdage, workshops og udflugter for at give børnene og de unge oplevelser, selvtillid og venner, der kommer til at hjælpe dem, når de vender tilbage til hverdagen.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
75.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har både haft unge med, der ser frem til og håber på at komme med igen næste år, og så har vi en række unger, vi har haft i flere år, som har haft deres sidste år som inden for rammen af URK lejre, som vi har fulgt godt til døren, og sørget for at de har haft et godt sidste år på lejr.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi afholdte en god lejr i år, der trods de unges pressede omstændigheder var mere harmonisk og med færre konflikter blandt ungerne. Alt i alt lykkedes det os at give ungerne en kanon uge, og sørgede for at ungerne var oplevelser og nogle venner rigere bagefte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet højere priser, inflation, mm., endte der med at være større udgifter med at afholde lejr end ellers. Det kan ende med at påvirke lejren næste år. Ellers blev selve årets ferielejr afholdt efter planen, vi havde mange gode aktiviteter, som ungerne var glade for og deltog i, og som var med til at facilitere at de unge blev rystet godt sammen og havde en god uge, som det også var planlagt.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start