Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferielejre for børnefamilier

Kirkens Korshær

Om donationen

Kirkens Korshærs Familiearbejde har i Aalborg kontakt med cirka 300 socialt udsatte børnefamilier på årsbasis og stort kendskab til familier, der ikke indgår i positive fællesskaber eller kommer på ferier som andre familier. Med denne donation vil Kirkens Korshær afholde to ferielejre for disse familier med fokus på nye venskaber og trygge rammer. Den ene skal være en sommerlejr for 40 børn og voksne, mens den anden vil foregå om efteråret for 30 børn og voksne. Via de øvrige netværksskabende aktiviteter, som Kirkens Korshær tilbyder, vil der efterfølgende være god mulighed for at følge op på - og styrke - de nye relationer, der bliver etableret på lejrene.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
70.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Via ferieopholdene hvor vi er væk fra hverdagen og intenst sammen med familierne opnår vi en meget stærk fælles relation der gør at vi kan byde ind med støtte og rådgivning i hverdagen der venter. Flere af de børn, der har været med os på lejr er begyndt at komme i vores ungdomsklub for socialt udsatte og ensomme unge, og vi oplever at de blomstrer op og får øget selvværd ved at have en plads i et fællesskab med andre unge og autentiske voksne - både frivillige og ansatte medarbejdere, som byder aktivt ind i deres liv med oprigtig interesse. Det er af meget stor vigtighed for os at vi er et sted og et fællesskab, der varer ved og altid er en mulighed for den enkelte familie, når der er brug for støtte. Det betyder ikke, at familierne skal være bundet til os - men at vi støtter dem i at gå ud i livet - og er der hvis der brug for det sidenhen igen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mærker i meget høj grad at ferielejrene giver livsmod og håb i en hverdag der synes presset for de mange børnefamilier, vi har kontakt med. På lejrene opbygges gode relationer børn og voksne imellem, den enkelte familie får gode oplevelser der styrker den familiære relation - ligesom der opstår nye venskaber på tværs af familier - både børn og voksne imellem. Lejrene giver også os som ansatte og frivillige medarbejdere et godt kendskab til de deltagende familier, og de problemstillinger og udfordringer, familierne står i, og som vi aktivt kan arbejde videre med i hverdagen der venter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes vi havde en god blanding af fælles aktiviteter, samt tid til nærhed og samtale med den enkelte familie, som understøttede målet om en plads i fællesskabet, gode oplevelser til styrkelse af relation mellem forælder og barn samt et godt fundament at hjælpe videre på i hverdagen der venter.