Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ferielejre for udsatte børn

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Ungdommens Røde Kors afholder ferielejre i hele Danmark for omkring 1.400 børn og unge hver sommer. Børnene indstilles af socialrådgivere og skolelærere og kommer fra meget forskellige kår, men primært fra socialt og/eller økonomisk belastede hjem. Fælles for dem alle er, at de har brug for et afbræk fra hverdagen, og det har deres forældre ikke mulighed for at give dem. På lejrene er det frivillige voksne, der planlægger og laver en uge med sjove og spændende aktiviteter, og med donationen kan de arrangere ture og legeaktiviteter for børnene på dette års lejrtur.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
70.000 kr., år 2020
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i år uddannet en ny lejrleder på Påruplejren, som er med til at sikre en stabil ledelse også i fremtiden. Begge lejre havde mange gamle frivillige hjælpere med, som vi regner med kommer igen næste år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi afholdte to vellykkede lejre for en gruppe børn der virkelig trængte til det.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi var i år begrænsede af corona-restriktioner, så vi håber at dette ikke bliver nødvendigt næste år. Men alt i alt synes vi at vi lykkedes meget godt med at skabe en uge hvor det ikke fyldte for meget.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet