Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fire Zone

Fonden Universe Science Park

Om donationen

Midlerne går til etablering af en interaktiv udstilling i den naturvidenskabelige oplevelsespark Universe Science Park på Als. Udstillingen vil være særligt målrettet børn og unge og skal formidle viden om ild, brandårsager samt brandsikkerhed og -forebyggelse. Et forprojekt har vist, at det er afgørende for læringen og den efterfølgende forankring i de besøgendes bevidsthed, at alle sanser tages i brug. Grundtanken i Fire Zone er derfor at opbygge forståelse for brand gennem aktivering af hele kroppen og intelligent leg. Udstillingen skal bestå af tre områder: Science Zone med fokus på, hvorfor ild opstår, forskellige former for ild, og hvordan man videnskabeligt håndterer en brand; Burning House, der skal give en sanselig oplevelse af et brændende hus, og hvor man kan lære, hvordan man kommer sikkert ud af en farlig situation, der involverer ild; Safety Zone, der formidler, hvad man selv kan gøre for at få et brandsikkert hjem og agere brandsikkert i sin hverdag. Eksperter fra Beredskabsstyrelsen, Danmarks Pædagogiske Universitet, Brand og Redning Sønderjylland samt TrygFonden har bidraget til idéudvikling af udstillingen, der forventes at køre i syv år.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Fonden Universe Science Park
Støttet beløb
6.503.842 kr., år 2019
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Universes kommunikationskanaler har- og vil fremadrettet blive flittigt benyttet til promovering af Fire Zone. Der er opbygget stærke samarbejder med lokale brand- og redningsafdelinger, som ytrer stor værdi i at have events, til promovering og netværksdannelse. Universe har udarbejdet en rapport, der beskriver brandformidling i interaktive udstillinger, som bliver delt offentligt. Den løbende dialog med Safehouses, og forberedelserne til et muligt skoleforløb lader en del tilbage at ønske.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målt på andelen af de gæster, der vælger at besøge udstillingen, kan vi konkludere at kontaktfladen med målgruppen har været stor. Den store andel af besøgende, sammenlagt med den pæne repræsentation af Fire Zone attraktioner i en fotoetnografiske undersøgelse, indikerer at mange besøgende også har oplevet at få en relevant læringsoplevelse. Spørgeskemaundersøgelser og interviews viser at gæsterne, efter et besøg, vurderer sig selv bedre i stand, til at agere hensigtsmæssigt i tilfælde af brand.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været bump undervejs i projektet, hvoraf størstedelen kan henføres til de usædvanligt vilkår omkring Covid-19 og Brexit. De bump, der har været indenfor Universes egen kontrolsfære, er der fundet gode – om end mere ressourcekrævende – løsninger til, imens andre aktiviteter har måttet bortfalde. Konsekvenserne af disse bump har primært påvirket den afsatte tid, i form af forsinkelser. Aktiviteterne har været de helt rigtige, for at kunne føre projektet så planmæssigt i mål, som muligt.