Søg støtte

Søg

Selvevaluering

FitMum

Københavns Universitet

Om donationen

Denne donation går til projekt FitMum, der skal teste to forskellige inventioner, som implementerer fysisk aktivitet i gravides hverdag. Mere end seks ud af 10 gravide kvinder i Danmark lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 30 minutters fysisk aktivitet om dagen. En tidligere undersøgelse har vist, at gravide føler sig utrygge ved at være fysisk aktive, og at det er en stor barriere for at dyrke motion. I denne undersøgelse testes to forskellige interventioner: en struktureret superviseret holdtræning (blandt andet spinning og svømning) og motiverende rådgivning om fysisk aktivitet understøttet af sundhedsteknologi. De langsigtede perspektiver ved at gravide kvinder dyrker mere motion, er en forbedret generel sundhedstilstand både for mødre og børn samt færre komplikationer under graviditet og fødsel.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet
Støttet beløb
3.848.660 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde et godt samarbejde med ledelse og personale på de implicerede afdelinger. Materialet, der blev udviklet i samarbejde med Videnskabsteatret, bliver fortsat brugt på afdelingerne. De korte videoer om motion i graviditeten kører på infoskærme, og postkortene om fysisk aktivitet står på hylderne i svangreambulatoriet på Hillerød Hospital. Desuden har jordemødrene på hospitalet generelt givet udtryk for, at de i højere grad end tidligere vejleder om fysisk aktivitet i konsultationen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
FitMum studiet blev gennemført som planlagt og viste, at det fysiske aktivitetsniveau blandt de gravide kvinder kunne øges via tilbud om struktureret holdtræning men ikke via motiverende samtaler. Projektet har indtil videre resulteret i 11 videnskabelige artikler, og yderligere 10 videnskabelige artikler forventes publiceret i løbet af de næste par år. Desuden er 2 opfølgende projekter ved at blive gennemført: FitBaby og FitKids. Se yderligere på https://fitmum.ku.dk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter var nøje udvalgt med henblik på, at interventionerne nemt skulle kunne implementeres. Da studiet blev initieret, foregik alle aktiviteter fysisk på Nordsjællands hospital, men da COVID-19 restriktionerne ramte i foråret 2020, omlagde vi interventionerne til at foregå online. Vi så, at kvindernes træningsdeltagelse steg, og at aktivitetsniveauet blev fastholdt. Et online element implementeret fra studiets begyndelse ville måske have gavnet det samlede resultat.