Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fitness for Socialt udsatte

St. Dannesbo

Om donationen

St. Dannesbo er en boform med plads til 69 socialt udsatte borgere over 18 år, som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte. Mange af beboerne har en mindre sund livsstil, og flere kæmper med et alkohol- eller stofmisbrug. Motion, der både har en sundhedsfremmende effekt og kan skabe positive sociale relationer, kan give succesoplevelser for St. Dannesbos beboere. Imidlertid afholder social angst og skam over fysiske mén efter misbrug beboerne fra at træne blandt andre mennesker. Derfor ønsker bostedet med dette projekt at indkøbe udendørs fitnessredskaber, så beboerne kan træne sammen på deres eget område. Fitnessredskaberne skal også være tilgængelige for de ansatte på St. Dannesbo, så de kan få en relation til beboerne, der rækker ud over de formelle samtaler, og det nærliggende plejecenter kan også bruge redskaberne. Målet er, at beboerne begynder at træne under opholdet på St. Dannesbo, så chancen øges for, at de fortsætter, efter de fraflytter. Træningen skal samtidig styrke beboernes mentale sundhed, og det vil øge deres selvværd og gøre dem bedre i stand til at klare livet efter opholdet på bostedet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
St. Dannesbo
Støttet beløb
211.830 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det samme som sidste punkt: Det kunne have været ønskeligt, at vi kunne have haft mere fokus på at at samarbejde med beboerne end vi har haft mulighed for, men som nævnt har vi ikke kunne det i så vid udstrækning grundet sygemeldinger. Dog vurderer vi alligevel, at redskaberne er de helt rigtige til at nå vores mål med at få endnu mere fokus på mental og fysisk sundhed og få beboerne i gang med at bevæge sig og komme ud fra værelserne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Redskaberne benyttes af beboerne. Det er hovedsaligt i forår og sommerperioden de benyttes. Beboerne træner enten alene eller et par stykker sammen. Det har vist sig lidt sværere at lave det til en pædagogisk aktivitet end vi havde tænkt. Men der er diverse projekter på vej. Der er kommet nye medarbejdere til efter en tid, hvor vi har været nede med folk grundet blandt andet sygemeldinger. Ligeså har vi løbende pædagogstuderende i praktik. De kan finde det relevant at lave små udviklingsprojekter med enkelte beboere. På det punkt, har det givet gode resultater. Vi oplever, at beboerne samles om tingene som ønsket. De formår at bruge tiden udenfor i stedet for på værelserne. På sigt er det vores vurdering, at det vil give en ønskede effekt med reducering af misbrug. Siden ansøgningen blev udfærdiget, har vi udarbejdet en unge afdeling. Det er også deres plan at involvere redskaberne i deres praksis.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kunne have været ønskeligt, at vi kunne have haft mere fokus på at at samarbejde med beboerne end vi har haft mulighed for, men som nævnt har vi ikke kunne det i så vid udstrækning grundet sygemeldinger. Dog vurderer vi alligevel, at redskaberne er de helt rigtige til at nå vores mål med at få endnu mere fokus på mental og fysisk sundhed og få beboerne i gang med at bevæge sig og komme ud fra værelserne.