Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fitness på Rise Parken

Aabenraa Kommune

Om donationen

Rise Parken er et plejehjem for svært demente og udadreagerende beboere og har samtidig tilknyttet et daghjem for hjemmeboende demente. Plejehjemmet har for nylig etableret et fitness-rum, og de ældre har været meget interesserede i at træne. Denne donation skal derfor bruges til at undersøge, om målrettet professionel træning kan øge muskelstyrken og balanceevnen - og på sigt også livskvaliteten - hos daghjemsbrugerne og plejehjemsbeboerne på Rise Parken. Projektet gennemføres over et halvt år og vil omfatte 30-40 deltagere, som vil blive målt både før, under og efter forløbet. Håbet er, at træningen vil resultere i både fysiske forbedringer, større glæde og livskvalitet samt bedre sociale relationer deltagerne imellem.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Aabenraa Kommune
Støttet beløb
156.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet lederskifte umiddelbart efter opstart af projektet har der ikke været tilstrækkeligt fokus på implementering og forankring. Ca. 1/3 af projektdeltagerne træner stadig efter projektets afslutning, men ikke på samme niveau som under supervision af træningspersonale.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var overraskende, at så mange fra målgruppen blev frasorteret pga for lav MMSE-test. Dermed blev vurderingsgrundlaget meget spinkelt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke under de givne forudsætninger.