Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flere Aktive Arbejdspladser

Dansk Firmaidrætsforbund

Om donationen

Donationen går til udvikling og afprøvning af en metode til at skabe flere aktive arbejdspladser med henblik på senere at kunne udrulle konceptet på nationalt plan. Hensigten er at skabe en landsdækkende bevægelse af Aktive Arbejdspladser, hvor medarbejderne i fællesskab dyrker mindst én times motion i arbejdstiden. På længere sigt skal det medvirke til at forbedre den fysiske og mentale sundhed for erhvervsaktive danskere. Derudover skal arbejdspladserne bidrage til forbedring af folkesundheden blandt andet på områder som stress, mistrivsel og inaktivitet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Firmaidrætsforbund
Støttet beløb
3.605.466 kr., år 2018
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet COVID-19 er det ikke lykkedes os at forankre projektet tilstrækkeligt på arbejdspladserne til slut. Ved nedlukning motiverede vi gennem alternative digitale motionsformer, men da en stor del arbejdede i produktion eller blandt borgere var denne digitale vej ikke holdbar. Projektet har dog forankret sig stærkt på en lang række områder. Fra start er læring, erfaringer og produkter af projektet videreført bl.a. i vores sundhedsambassadøruddannelser, foredrag, webinarer, konferencer mm.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi indfriede i høj grad vores mål for deltagelse. Jf. midtvejsevaluering ved ekstern evaluator angiver 79 % af respondenterne, at de har deltaget. Heraf dyrker 39 % ikke motion i fritiden - dvs. projektet skaber tydeligt flere motionsaktive. 63 % oplever, at holdånden er ”øget eller væsentligt øget” pga. kollegamotion. Vi indsamlede brugbar viden og erfaring, som vi ønsker at udbrede. COVID-19 bevirkede, at vi ikke kunne måle på deltagelse i sidste halvdel og mangler viden ift. forankring.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undersøgelse og udvikling af best practise gav uvurderlig viden. Vi kunne i højere grad have anvendt aktionslæring, hvor vi testede elementer af den samlede proces og praksis, arbejdspladserne skulle gennemgå. En mindre ressourcekrævende rekrutteringsproces ville have været fordelagtig. Tilbud om kortere/enklere forløb kunne evt. have gjort beslutningsprocessen kortere. Vi kunne have opnået større tværgående samarbejde mellem niveauerne: Medarbejdere, Firstmover, ledere og beslutningstagere.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv