Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flere børnefamilier i trivsel

Hele Danmarks Familieklub c/o KFUM's Sociale Arbejde

Om donationen

KFUM’s Sociale Arbejde har sammen med KFUM-Spejderne og FDF etableret et samarbejde om Hele Danmarks Familieklub, der består af 100 klubber fordelt i hele landet med børnefamilier, som mødes hver 14. dag om forskellige aktiviteter og fællesspisning. Med donationen kan der oprettes seks nye familieklubber i Region Nordjylland, som kan hjælpe familierne med at danne nye relationer og netværk og øge stabiliteten i familielivet.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Hele Danmarks Familieklub c/o KFUM's Sociale Arbejde
Støttet beløb
215.250 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle klubber har samarbejdet med én af følgende: boligforening, kirke, FDF og KFUM Spejderne, som har stillet lokaler uden beregning til rådighed - enkelte har stillet medarbejdertimer til rådighed. Forankring er en længere proces, og vi er stadig i gang med at opsøge relevante aktører. Vi er godt på vej, men der er stadig et stykke til målet. Alle klubber starter nye klubforløb i 2022 og fortsætter samarbejdet med lokale aktører for at styrke deres lokale ståsted og forankring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har overgået vores mål med 223 antal deltagere og 7 familieklubber. I Region Nordjylland har familieklubberne været fordelt på følgende byer: Aalborg SØ, Frejlev, Aalborg Ø, Støvring x 2, Nørre Sundby og Hobro.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De tilbagemeldinger vi har fået er, at måltidsfællesskabet, leg og aktiviteter er velfungerende. Som VIVE også finder, er der en modsætning mellem det forventningsfrie fællesskab og den formelle støtte og rådgivning. Problematikken er dog minimal i praksis. Det er en udfordring, som vi fortsat arbejder på at løse.