Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flere børnefamilier i trivsel

Hele Danmarks Familieklub c/o KFUM's Sociale Arbejde

Om donationen

Hele Danmarks Familieklub er et samarbejde mellem KFUM’s Sociale Arbejde, KFUM-Spejderne og FDF. Familieklubberne er et særligt tilbud til sårbare og udsatte familier med børn, hvor der er mulighed for nærvær og leg og samtidig at få rådgivning og støtte. Donationen gør det muligt at oprette endnu flere familieklubber, så flere kan komme med i fællesskabet og modtage støtte.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Hele Danmarks Familieklub c/o KFUM's Sociale Arbejde
Støttet beløb
430.500 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle klubber har samarbejdet med én af følgende: boligforening, kirke, FDF og KFUM Spejderne eller anden lokal aktør, som har stillet lokaler uden beregning til rådighed; nogle steder medarbejdertimer. Vi er godt på vej ift. forankring, men der er stadig et stykke til mål. 7 af 12 klubber starter nye klubforløb i 2022 og fortsætter samarbejdet med lokale aktører for at styrke deres lokale ståsted og forankring. Vi har oplevet, at det specielt i Hovedstadsområdet er svært at fastholde frivillige

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har overgået vores mål med 388 antal deltagere i alt og startet 12 nye familieklubber. I Region Hovestaden har familieklubberne været fordelt på følgende byer: Rønne, Nexø, Bagsværd, Hillerød, Lynge, Søborg, Amagerbro, Brønshøj, Valby, Vanløse, Rødovre, Vallensbæk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De tilbagemeldinger vi har fået er, at måltidsfællesskabet, leg og aktiviteter er velfungerende. Som VIVE også finder, er der en modsætning mellem det forventningsfrie fællesskab og den formelle støtte og rådgivning. Problematikken er dog minimal i praksis. Det er en udfordring, som vi fortsat arbejder på at løse.