Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flere fællesskaber

Café Parasolllen

Om donationen

Café Parasollen, der er en del af KFUM's Sociale Arbejde, har oplevet en øget efterspørgsel på kurser i "Den Vanskelige Samtale". Formålet med dette projekt er således at støtte med kurser i kommunikation med psykisk sårbare og konflikthåndtering til de frivillige og ansatte. Kurserne skal styrke kvaliteten af det frivillige, sociale arbejde og fremme Café Parasollens kapacitet og forudsætninger for at inkludere socialt ekskluderede i deres aktiviteter.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Café Parasolllen
Støttet beløb
53.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkedes med at forankre projektet rigtig godt forstået på den måde , at Café Parasollen snart kan holde 23 års fødselsdag og stadig gennemfører aktiviteter, kurser og arrangementer. Vi har en voksende gæstegruppe, gode frivillige og 8 ansatte i ordinære såvel som i fleks-og skånejob, ligesom vi har gode samarbejdsrelationer til det offentlige, det private erhvervsliv og byens uddannelsesinstitutioner. Årsagen til at jeg giver 7 og ikke 10 er, at jeg oplever, at det er blevet sværere at finde midler - økonomi og frivillig arbejdskraft - til at drive en social café og dermed forankre projekter. Det kræver kontinuerlig tilgang af økonomiske og menneskelige ressourcer for at kunne tage hånd om opgaverne med at inkludere socialt udsatte mennekser

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været en stor glæde for mig som leder af Café Parasollen at have haft midler til at finansiere alle de mangeartede aktiviteter, kurser, arrangementer, o.a.,som indgår i projekt "Flere Fællesskaber", og som jeg kan se er kommet rigtig mange gæster, frivillige og ansatte til gode. For gæsternes vedkommende gennem inklusion i fællesskabet, for de frivilliges gennem kompetenceløft i forhold til deres frivillige arbejde og for de ansattes ved at de oplever sig rustede til at kunne fungere som rollemodeller og være det robuste fundament i caféen

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg synes ikke umiddelbart noget kunne være gjort anderledes. Mange aktiviteter og arrangementer er traditioner, som gæster og frivillige ser frem til, og som giver grobund for mange snakke efterfølgende. En tur som koloni i Skæring giver høj grad af inklusion, idet frivillige, gæster og ansatte er tæt på hinanden i mere end et døgn, oplever og spiser sammen og bringer dette fællesskab med tilbage til caféen. Jeg fortsætter med at have fokus på emnerne kommunikation og konfliktløsning, fordi det er vigtigt at give de frivillige viden og arbejdsredskaber indenfor disse to områder. I en social café som Café Parasollen med stor mangfoldighed af mennesker skal man have kendskab til menneskelig adfærd, selv medvirke til at undgå at trappe konflikter op og være rummelig i forhold til forskelligheder. De ansatte har en faglig baggrund, som støtter dem i arbejdet, det har de frivillige ikke altid. Smørebrødskurser og andre faglige kurser er med til at vedligeholde arbejdsglæden, man oplever påskønnelse af sit arbejde og glæde ved at dygtiggøre sig. For nogle er et kursusbevis det første skriftlige bevis på, at de har gennemført noget.