Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flere ind i ForeningsDanmark

Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken

Om donationen

EnergiCenter Voldparken er et hus drevet af og for frivillige med aktiviteter indenfor sundhed, idræt, natur og kultur. Huset støtter og giver adgang til faciliteter for 60 foreninger med mere end 30 forskellige etniske baggrunde. Foreningerne fungerer i dag adskilt, men projektet skal give dem kompetencer til at blive åbne og inkluderende fællesskaber, bl.a. ved at uddanne trænere til at håndtere børn og unge fra socialt belastede områder samt gennem fællesaktiviteter som folkekøkkener og børneidrætsdage.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken
Støttet beløb
900.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I ønsket om at forankre projektets intentioner bedst muligt, har vi bl.a.: - Etableret brobygningsnetværket "Din Fritid" bestående af: lokale sociale helhedsplaner i Husum og Tingbjerg (FSB), Ressourcegården (BUF), Ny start (SOF), Idrætsprojektet (SOF) og ECV, som løbende vidensdeler, planlægger og koordinerer. -Meldt os ind i det lokale "Tryghedspartnerskab" og "SSP-netværk". - Udviklet et -blandt såvel børn/unge som foreninger- stærkt og eftertragtet Feriecampkoncept.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har med dets forskellige aktiviteter afstedkommet, at ECV er blevet en central aktør i lokalområdet, som bl.a. via netværket Din Fritid skaber sammenhængskraft og nye muligheder for lokale børn og unge (+ forældre). På trods af tilbageslag grundet Covid 19 er vi kommet i mål med: 1. 14 foreninger er blevet folkeoplysende. 2. 50+ flere børn og unge er blevet medlemmer af foreningstilbud. 3. 7 nye foreninger siden projektstart. 5. 6 faste fællesskabende aktiviteter på tværs

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kunne vi have gjort anderledes: 1. Større inddragelse af lokale aktører og samarbejdspartnere i udarbejdelsen af projektansøgningen. Bl.a. for at afdække hvordan projektet kunne have positioneret sig bedre, i relation til lign. projekter i lokalområdet. 2. Stærkere fokus på involvering af forældre -bl.a. herunder, via tættere samarbejde med lokale skoler og dag- og klubtilbud. 3. Større eksplicit fokus på lærings/metodeudviklings/praksisforandrings-elementet i projektbeskrivelsen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start