Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flere livreddere på Ærø

Ærø Svømmeklub

Om donationen

Antallet af livreddere på Ærø har været faldende i en årrække, men den tendens ønsker Ærø Kommune nu at bremse. Målet er at få unge fra bl.a. VUC og Navigationsskolen til at uddanne sig som livreddere. Kommunen stiller derfor svømmehallen til rådighed for træning og aflæggelse af livredderprøver, og denne donation skal gå til en træner i en toårig periode.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ærø Svømmeklub
Støttet beløb
18.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er nu en struktur for og organisering af undervisningen, bl.a. med offentlige undervisningsforløb for potentielle livreddere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at øge det samlede antal livreddere på Ærø i både forenings- og kommunalt regi. Det er samtidig lykkedes at øge antallet af instruktører, der kan undervise livreddere, der skal bestå eller vedligeholde deres status, herunder have en klar organisering for uddannelse og prøveaflæggelse på tværs af foreninger og kommune.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undervejs i projektet viste der sig behov for at øge antallet af lokale instruktører, der kan undervise livreddere, der er øget fra 1 til 4 instruktører.