Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flere på hjul

KORN180

Om donationen

KORN180 er en socialøkonomisk virksomhed med 4 ansatte, 10 frivillige og 10 visiterede unge, hvor målet er, at de unge kommer tættere på job og uddannelse. KORN180 har eksisteret siden maj 2017 og haft både in-house opgaver og løst mange graffiti, udsmyknings- og indretningsopgaver for private virksomheder og offentlige institutioner. KORN180 ønsker at bringe fysisk sundhed i spil i arbejdet med de unge psykisk sårbare mennesker. De ønsker, at motion implicit skal indgå i det daglige og derved optimere chancerne for bedre fysisk sundhed hos de unge. De unge har ofte dårlige erfaringer med motion og idræt og har haft minimal eller ingen tilknytning til sport og andre fritidsaktiviteter. Dette skyldes formentlig deres udfordringer i at indgå i almene børne- og ungdomsfællesskaber. Derfor er de unge i KORN180 udover at være psykisk udfordrede i risiko for at udvikle fysiske sundhedsmæssige problemer. KORN180 har allerede iværksat tilbud om sund frokost, og de ønsker at tilbyde fysisk aktivitet ved brug af cykler som transportmiddel i forbindelse med indkøb, til og fra møder, sociale aktiviteter, besøg hos nærliggende virksomheder og andre aktiviteter, som ligger i nærområdet. KORN180 har modtaget støtte til 4-5 cykler, inkl. lys, cykelhjelme, låse, forsikring og vedligehold.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
KORN180
Støttet beløb
28.375 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Mænd, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da de fleste unge har oplevet en positiv effekt af det øgede fokus på daglig motion er det lykkedes at forankre det hos de enkelte. Vi kan fortsat understøtte dette fokus og motivere til yderligere motion i de unges liv fremadrettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På baggrund af donationen var det muligt for os at købe cykler så vi sammen kan komme rundt til opgaver, indkøb og aftaler.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever at vores valg af cykler har gjort det muligt at bruge dem til de forskellige opgaver vi har hvor motionen i det daglige har kunnet indtænkes. Det er ramt godt i forhold til målgruppe og målsætning.