Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flere trygge deltagende fædre

Baba v. Fonden For Socialt Ansvar

Om donationen

Donationen går til Baba-indsatsen, der styrker fædres forældreegenskaber. Indsatsen inspirerer fædre til at tale sammen på tværs af etnicitet og til at tage del i deres børns liv. Det har positiv effekt på familien og børnene, medvirker til nedbringelse af vold og hærværk i boligområder, ligesom ressourcestærke fædre på en større skala nedbringer risikoen for parallelsamfund og radikalisering. De lokale samarbejdspartnere, der bl.a. tæller kommunen og boligsociale helhedsplaner, har ansvaret for finansiering og den praktiske gennemførelse af Baba-indsatsen lokalt.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Baba v. Fonden For Socialt Ansvar
Støttet beløb
2.930.872 kr., år 2018
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lokale babafællesskab er stærkt, nye forankringsmoduler er udviklet og blevet en del af babaforløbet, således opkvalificeres babafrivillige til at tage ansvaret for fællesskabet og lokale aktiviteter fra starten. Målsætning om økonomisk bæredygtighed med en indtjening på 1 mio.kr. er opnået, dette fortsætter baba med fremadrettet, men som andre sociale indsatser vil baba have brug for en grundfinansiering som fx driftstilskud på finansloven, som lige er blevet tildelt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Styrket farrolle: Babafædre tilkendegiver, at de er mere nærværende, kommunikerer mere kærligt, deltager mere i børns aktiviteter. Styrket samarbejde: 83% af babafædre tilkendegiver, at de har fået større kendskab til samfundet og de institutioner, børnene færdes i. Alle 128 fagpersoner siger, at de har fået større forståelse for fædre. Styrket fællesskab: Babafrivillige taler 45 sprog, har forskellige baggrunde, samler folk på tværs af grupperinger og sektorer og skaber kendskab til hinanden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Baba har gennemført 16 babaforløb, heraf 8 i nye områder. Baba har etableret et landsdækkende netværk (fysisk og online) for babafrivillige for at styrke fælles identitet og fællesskabet. En IT-platform er udviklet for at optimere interne processer samt til indsamling af data. Baba er udviklet og justeret i tæt samarbejde med fædrene selv, det skaber et stærkt koncept, som fædrene ønsker at være en del af. Babakonceptet er færdigudviklet nu. Status: 179 babafrivillige fordelt i 12 områder.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet