Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flygtninge cykler sikkert

Netværkshuset i Gentofte

Om donationen

Netværkshuset i Gentofte er et aktivitets- og værested for flygtninge i Gentofte Kommune og er en del af Dansk Flygtningehjælp. Netværkshuset har dagligt kontakt med mange flygtninge, og blandt dem er mange børn, kvinder og mænd, der gerne vil cykle. Det er praktisk, billigt og sundt, men mange af dem er uvante med at cykle. Med donationen kan der indkøbes cykelhjelme og brugte cykler, som sættes i stand, og alle børn og voksne kan blive undervist i færdselsregler og sikkerhed.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Netværkshuset i Gentofte
Støttet beløb
118.250 kr., år 2021
Delmål
Sikker i trafikken

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Næsten alle flygtninge og ikke-vestlige indvandrere der kommer i Netværkshuset er klar over muligheden for at lære at cykle og få en cykel billigt. Vi har observeret at flere af vores brugere er begyndt at cykle og føle en øget tryghed og større naturlighed ved at cykle i stedet for at tage f.eks. offentlig transport. Ved nogle, særligt kvinderne, har vi set og fået fortalt at cyklingen har givet dem livsglæde, velvære, bedre kondi og øget selvstændighed i selv at kunne bevæge sig rundt i byen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mange af de flygtninge der kom i Netværkshuset i 2021 fik tilbudt en cykel og blev tilbudt en cykelhjelm. Under de perioder hvor der ikke har været lukket pga. covid 19, har der været en forholdsvis stor tilstrømning til vores cykelkælder/projekt. Det gælder både voksne, unge og børn, hvor nogle lærte hvordan man skulle køre på cykel og fik større indblik i hvordan man skal cykle sikkert. Vores klare fornemmelse er at flere er begyndt at cykle til kommunens forskellige tilbud.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Modtagelse, afhentning, anskaffelse af reservedele og værktøj, vedligeholdelse samt udlevering af cyklerne har fungeret rigtig godt i 2021. Vi har, når vi har udleveret cykler forsøgt at vejlede flygtninge godt i vedligeholdelse og sikkerhed i trafikken. Dog kunne vi have arbejdet mere for at etablere egentlig undervisning og gruppebaseret vejledning som vi vil overveje hvordan kan se ud fremover. Covid19 og perioder med ringe kontakt til vores brugere har besværlig gjort dette meget.