Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Flygtningefamilie / traumer.

Frivillignet Middelfart

Om donationen

Mange af de flygtninge, der har fået asyl i Danmark, har oplevet mange voldsomme og smertelige oplevelser i forbindelse med flugten fra deres hjemland. Hos Frivillignet Middelfart ønsker man at tilbyde traumatiserede flygtninge en uges internatkursus på Sct. Knudsborg ved Bro strand. Kurset er tiltænkt og tilrettelagt således, at familierne opnår en positiv oplevelse i kontakten med systemet. Kurset skal supplere undervisningen på jobcentrene, hvor deltagerne vil blive anbefalet igennem. Formålet med projektet er således at give familierne mod på livet i Danmark samt hjælp til at håndtere det traume, familien har haft, gennem aktiviteter som yogaøvelser, mindfulness-træning, strandvandring, leg, ekskursioner i naturen, samtalegrupper og undervisningsoplæg om relevante temaer såsom job- og uddannelsesmuligheder, dansk kultur og sundhed. Kursusformen er uprøvet og skal afvikles i et samarbejde mellem Middelfart Kommune, Frivillignet, Frivilligcenteret, Røde Kors, Ungdommens Røde Kors og Mentornetværket.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Frivillignet Middelfart
Støttet beløb
108.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Styregruppen anbefaler på sit afsluttende møde, at tilbuddet anbefales som et fortløbende tilbud til flygtningefamilier i Middelfart kommune. En metode kunne være, at Middelfart kommune stillede en økonomisk garanti for afholdelsen og partnerskabet søgte fonde og socialministeriet om støtte til det årlige sommerkursus. Det vil kunne betyde, at planlægningen vil kunne ske uden tvivl om afholdelsen

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sommerkurset havde et rigt socialt liv hvor livets glæder og genvordigheder blev delt. Det skete både i undervisningen, aktiviterne og i de frirum der var i løbet af kurset. Kurset havde 2 grupper flygtninge, en gruppe fra Syrien og en fra Eritrea. Alle talte med hinanden, men der var en klar tendens til at de voksne flygtningene primært talte med voksne fra deres egen baggrund. De syriske voksne snakkede sammen til ud på de små timer hver aften. Hvorimod de voksne fra Eritrea gik til ro ved 22 – 23 tiden. Børnene var sammen på kryds og tværs, uden hensyn til alder, køn eller hvilket land man kom fra. Baggrunden var umiddelbart børnenes større fælles sproglige kompetencer og ikke alle lege kræver at man snakker sammen. Hvordan man leger kan kopieres i legen. Undervisningen blev fulgt og kommenteret så undervisningen nogle gange trak ud over den planlagte tid. I undervisningen kom man vidt omkring og man lærte at lave en god og sund madpakke til børnene, man diskuterede kønsroller i familien og hvad man forventede af dem som forældre til børn i skolen m.m. I aktiviterne var der fokus på naturen, naturvejlederen var i gang 2 eftermiddage med henholdsvis liv i vandet og langs strandkanten. 2 andre eftermiddage var der kanoinstruktion og sejlads, og på busturen rundt i kommunen var der tid både til et fugletårn og udsigten fra et vandtårn. Kursisterne gav udtryk for, at naturoplevelserne både gav et stort udbytte i form af ny viden og interesse for naturen og en oplevelsen af hvor meget nær natur der var uanset hvor man bor i Middelfart. Der var en bustur rundt i Middelfart kommune, hvor historien blev fortalt og de gratis lege- og kulturmuligheder blev besøgt. Tusindårslegeparken, et stort legeområde i Nr.Aaby, som efterfølgende sommerkurset bliver besøgt af flere af familierne. Kulturen i form af besøg på biblioteket på Kulturøen, hvor der var 4 bibliotekarer der orienterede og viste frem. Det var for de fleste en god oplevelse, selv om flere af familierne allerede benyttede de mange tilbud der er der. Relationerne mellem børn og forældre blev styrket gennem de mange fælles aktiviteter, og børnene oplevede deres egne forældre som kompetente i flere aktiviteter, hvor forældrekompetencer var vigtigt. Enkelte af familierne er mødtes efterfølgende, og alle er glade for de mange flere mennesker de hilser på og snakker med når de er i det offentlige rum. Der er sket en stor udvikling i deres sociale netværker og kontakter som er væsentlige, når man er fremmed, og er kommet til en ny kultur. Kontakter der også kan bruges, når man har forskellige udfordringer i hverdagen. En enkelt har fortalt, at hun efterfølgende sommerkurset er blevet frivillig hjælper i en gymnastikforening. Der kan være flere, men er ikke undersøgt. Så sommerkurset har klart medvirket til den lokale integrations proces.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kurset blev afholdt i DUI- Lejren på Vejlby Fed ved Middelfart i uge 28. Kurset blev primært planlagt indholdsmæssigt af Styregruppen. 5 af kursusfamilierne deltog i et møde 2 uger før sommerkurset. Hverdagene begyndte med 1 times højskole: Morgensang, hvad skete i går – hvad skal der ske i dag og så et kulturelt oplæg. Alle var tilfredse med denne undervisning. Dernæst var der 2 timers undervisning hvor vi havde valgt at tage udgangspunkt i familieskabet og sundhed / opdragelse / skole og familieliv. Der var enkelte der syntes at 2 timers undervisning var for meget, selv med en pause midtvejs. Aktiviteterne om eftermiddagen var naturvandringer, kanoinstruktion, sejlads, yoga og leg. Aktiviteterne om aftenen var sang med boogie woogie, bål aftner, spil, grill og fester. De frivillige der deltog, var også ressourcepersoner på forskellig vis, men flere af de frivillige var personer med kontakt til det politiske, kulturelle og arbejdsmæssige, fra en byrådspolitiker til en tidligere fagforeningsformand. Til børneaktiviteterne var der 4 lærer- og psykologistuderende fra Odense til at være tovholdere. De havde en udfordring i den store aldersspredning, men de skabte gode oplevelser for alle børnene med: Fodbold, rundbold, svingtov, leg ved stranden, tegne /male, sæbekasserace, et familie løb m.m. Vi kom meget bredt omkring med aktiviteterne, som gav mulighed for mange overvejelser, samtaler og ikke mindst deltagelse, så aktiviteterne støttede fint op om målene med sommerkurset. Alle der deltog udtrykte afslutningsvis glæde, ved alt det der var sket. Når man spurgte efter sommerkursets 3 højdepunkter, så var det generelt: Sæbekassebilerne (bygning og race), kano turerne og strandturene med naturvejlederen. Børnene fik noget de kunne fortælle da de kom i skole igen, enkelte havde endda taget den trykte fotobog med som familierne havde fået. Fotobogen: I forbindelse med Kursusugen var der udskrevet en konkurrence om hvem der tog det bedste billede der beskrev livskvalitet. Det var så meningen at familierne afslutningsaftenen skulle vælge de bedste billeder. Det viste sig ikke at være muligt for der blev oploadet godt 1000 billeder på vores facebook side. Så valget skete pr. lodtrækning og efterfølgende blev der lavet en fotobog til alle familierne med 260 billeder i. Efterfølgende har de frivillige foreninger og de kommunale aktører efter udtrykt ønske også fået et eksemplar. Aktiviteternes relevans kan altid vurderes, men indtrykket var at alle havde haft et godt indholdsrigt sommerkursus, børn såvel som voksne. Hvad kunne vi med fordel have gjort anderledes? Generelt fungerede visiteringen til sommerkurset ikke optimalt. Godt 2 uger før opstart var det tvivlsomt om kurset kunne blive til noget, der manglede de fleste familier. Processen var, at Børne-Unge afdelingen havde udpeget de relevante familier, de var så efterfølgende blevet visiteret og inviteret til sommerkurset af Jobcentrets medarbejdere. Processen burde have været, at familierne meldte sig til efter opslag eller anden kontaktform og, at de så derefter var blevet visiteret ud fra de behov flygtningefamilierne havde og ud fra de regler der er gældende for flygtninge og frihed. Den langsommelige proces medførte også, at flygtningefamiliernes ønsker og behov for undervisning og aktiviteter ikke kunne komme til udtryk før sommerkurset. Generelt var der tilfredshed med indhold og aktiviteter. Da vi afslutningsvis spurgte om, hvad der kunne have været gjort anderledes, kom enkelte ønsker: Bustur til ZOO i stedet for Middelfart kommune, at der var internet og tv på kursusstedet. Vi kunne have haft en aften mere, hvor der havde været et planlagt indhold. Vi skulle først have haft opstart om mandagen – der var for meget der skulle nås søndag aften inden sengetid. Undervisningen fra 10 til 12 var måske for fokuseret på røv til bænk undervisning. Vi kunne have været mere kreative her, så det havde været lettere for flygtninge med traumer at være med. Et stort ønske var bedre familie – og ikke mindst fællesrum i form af toiletter og badeforhold. Det var for de fleste ikke en god (men beskrevet) oplevelse at skulle dele disse rum med andre familier. Vi burde have haft et frivilligt værtspar der boede på kursusstedet under hele forløbet. Et ønske om at et evt. fremtidigt sommerkursus både burde være for danske og flygtningefamilier bør overvejes om dette ville kunne være en mulighed.