Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fodbold for Hjertet

Dansk Boldspil-Union(DBU)

Om donationen

Donationen går til etablering af et træningstilbud, Fodbold for Hjertet, der skal understøtte den kommunale rehabilitering af hjerte-kar-patienter, herunder en særlig træneruddannelse målrettet frivillige instruktører i foreningsidrætten, så de kan varetage træning af hjertepatienter. Tilbuddet bliver et samarbejde mellem DBU, Hjerteforeningen og Syddansk Universitet (Institut for Idræt og Biomekanik). Projektets målsætning er at involvere 10 kommuner og 30 lokale fodboldklubber. På baggrund af den vidensopsamling, der sker i projektet, skal der identificeres en model, der kan udbredes nationalt i forbindelse med fremtidens forebyggelse og rehabilitering af hjertepatienter.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Boldspil-Union(DBU)
Støttet beløb
3.709.677 kr., år 2018
Delmål
Lev med kronisk sygdom

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I alle kommuner har der været afholdt forankringsmøder med de lokale parter, hvor der er lagt en plan for hvordan fodboldtilbuddet drives videre. Kommunerne er generelt meget engagerede i holdene, og sidder med i lokale arbejdsgrupper. 18 af de 23 kommuner som pt. er med, har en velfærdsalliance med DBU, og her vil DBU's lokalunioner fortsætte med at understøtte holdene fremadrettet. I regi af velfærdsalliancerne, er det desuden forventningen at der vil starte nye fodboldtilbud op i fremtiden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er opstartet 32 hold i 28 kommuner, hvilket er langt flere kommuner og lidt flere hold end målsætningen. Pt. er der 26 aktive hold i 23 kommuner. Der er ca. 500 personer, som har deltaget fast på et hold, mens mere end 1000 personer har prøvet kræfter med konceptet. Der er 120 personer, som har gennemgået træneruddannelsen og halvdelen er fra fodboldklubber, mens resten er fra kommuner o.l. Der er talrige eksempler på at kommuner har gjort fodboldtilbuddet til en del af deres rehabilitering.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målgruppen var bredt defineret, og dette viste sig nærmere at være en ulempe end en fordel ift. rekrutteringen. Primær rekruttering var tænkt at ske gennem sundhedscentrene, men her ramte man ikke dem med livsstilssygdomme, som eksempelvis forhøjet blodtryk. Det ville kræve andre rekrutteringskanaler, og her lykkedes det ikke at inddrage praktiserende læger i udbredelsen af projektet. De lokale hjerteforeninger er båret af frivillige kræfter, og deres rolle i projektet blev mindre end antaget.