Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fodbold i Hastrupparken 4600

Hastrup FC

Om donationen

I fodboldklubben Hastrup FC får unge fra det socialt belastede boligområde Hastrupparken i Køge mulighed for at dyrke fodbold på turneringsplan som forening under DBU. Det er med til at skabe tryghed samt forebygge, at de unge havner i en kriminel løbebane. Med donationen kan klubben fortsætte aktiviteterne og etablere endnu et fodboldhold, så flere i alderen 16-25 år kan være med i fodboldfællesskabet.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Hastrup FC
Støttet beløb
29.500 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2022 modtog jeg som formand på vegne af Hastrup FC, Benny andersen prisen 1. plads og Køge kommunes integrationspris 1. plads.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I år 2022 modtog jeg som formand Køge kommunes integrationspris 1. plads: Modtagerne af erhvervs-og frivilligpriserne har lagt et helt ekstraordinært engagement, der fremmer inklusion og medborgerskab. Kriterierne for at komme i betragtning er, at personen, foreningen, initiativet, virksomheden m.fl., der: • Fremmer etniske minoriteters deltagelse i erhvervs- eller samfundslivet i Køge Kommune • Skaber gensidig respekt og anerkendelse • Styrker fællesskaber og venskaber på tværs af kulturer i

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start